Formularz zapisu na bezpłatny webinar: "Rozwiązania dla pracodawców w kryzysie - tarcza antykryzysowa"

Termin: 14.05.2020, godz. 14:00

Link do materiału będzie udostępniony po wypełnieniu formularza.
Wybierz najbliższą Wyższą Szkołę Bankową*
Zastrzegamy sobie prawo odwołania spotkania w przypadku małej liczby zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych.

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Toruniu  przy  ul. Młodzieżowej 31a, więcej informacji.
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.torun.pl/iod@wsb.bydgoszcz.pl.
zgody
Jestem świadoma/świadom, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.