Zrekrutuj nasze talenty

Biuro Karier w WSB w Toruniu świadczy ponadto usługę pośrednictwa pracy dla studentów i absolwentów Uczelni.

Pomoc w rekrutacji pracowników
Biuro Karier dysponuje bazą danych studentów i absolwentów poszukujących pracy. Państwa oferta pracy lub praktyk zostanie udostępniona studentom oraz absolwentom w wewnętrznym portalu szkoły - Extranet.

W celu umieszczenia swojej oferty prosimy o kontakt z Biurem Karier biuro_karier@wsb.torun.pl

Fromularz zgłoszenia wolnego miejsca pracy
Formularz zgłoszenia wolnego miejsca praktyktorun-infografika-q-06_0.png