Program Firma

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ma kompleksową ofertę doskonalenia kompetencji dla pracowników różnych branż. Bogaty wybór specjalności i obszarów realizowanych na

sprawia, że specjaliści i menedżerowie z Państwa firmy mogą uzupełnić wiedzę nie tylko w zakresie finansów, ekonomii i zarządzania, ale też logistyki, marketingu i PR, prawa, administracji i innych biznesowych dziedzin.

Co ważne, studia są realizowane w trybie niestacjonarnym (w weekendy), dzięki czemu zajęcia nie kolidują z pracą zawodową, a zdobytą wiedzę można natychmiast wykorzystać w praktyce. Ponadto Pracodawcy, którzy skierują na studia podyplomowe swoich pracowników, mogą liczyć na zniżki we wszystkich WSB.

SZKOLENIA

W Wyższej Szkole Bankowej funkcjonuje Centrum Szkoleń i  Certyfikacji , który od lat specjalizujący się w organizacji szkoleń dedykowanych – pisanych i realizowanych w odpowiedzi na zapotrzebowanie konkretnych firm i instytucji, dla których jest partnerem w rozwoju pracowników.

 • kompleksową obsługę szkoleniową firm i instytucji
 • szkolenia indywidualne, coaching
 • projekty rozwojowe
 • wyjazdy integracyjnej
 • projekty szkoleniowo-doradcze dofinansowane z EFS

Doświadczona kadra oferuje pomoc w ocenie potrzeb szkoleniowych, podnoszeniu wiedzy i umiejętności, a także uczestniczy w pozyskaniu finansowego wsparcia na te działania ze środków unijnych.

Kontakt e-mail do Centrum Szkoleń i Certyfikacji  , tel. 56 66 09 270-271

 

Program FIRMA
Gwarantuje system specjalnych upustów cenowych oraz elastyczne podejście, zarówno do konstruowania programu i metodologii nauczania.
System upustów gwarantuje przedsiębiorcom kształcącym lub kierującym na studia swoich pracowników stałe oraz negocjowane zniżki na studia podyplomowe we wszystkich WSB.

Studia na zamówienie - in company
Wyższa Szkoła Bankowa organizuje również studia na zamówienie dla firm oraz instytucji. Program studiów opracowują nasi konsultanci wspólnie z zamawiającym. Gwarantuje to:

 • wnikliwą analizę potrzeb klienta i dopasowanie pod ich kątem programów studiów oraz metodologii kształcenia
 • możliwość czynnego współtworzenia programów
 • skuteczność realizowanych programów
 • oszczędność czasu i środków.

Organizacja oraz tryb prowadzenia zajęć jest dopasowana do specyficznych potrzeb klienta.

Wzajemne korzyści
Potrzeby generowane przez obie strony bardzo się uzupełniają: WSB jako Uczelnie kształcące przyszłe kadry dla biznesu pragną dostarczać swym słuchaczom aktualną i praktyczną wiedzę. Z drugiej strony firmy poszukują profesjonalnie wykształconych pracowników. W ramach współpracy Uczelnie proponują:

 • możliwość dokształcania na kursach na preferencyjnych warunkach*
 • udział w bezpłatnych szkoleniach i seminariach
 • pomoc w budowaniu programu szkoleń dla całych firm i ich pracowników
 • współpracę w zakresie organizacji praktyk studenckich oraz staży
 • promocję firm, poprzez wspólne organizowanie wykładów i seminariów otwartych, współorganizowanie konferencji lub konkursów mających na celu promocję praktycznej wiedzy i rozwoju.

Szczegółowe informacje
Agata Wizabutton_doradcy_edukacyjnego_mniejszy.png
Doradca Edukacyjny
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
tel. 602 690 547
e-mail: agata.wiza@wsb.torun.pl