Cel konferencji

Zasadniczym celem konferencji SKAD jest prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych zagadnień klasyfikacji i analizy danych. Konferencja stanowi coroczne forum służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, przedstawieniu i promocji dokonań nowatorskich oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i badań.
Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji zarówno przedstawicieli środowisk akademickich, jak i specjalistów z innych środowisk zawodowych. Konferencja stanowić będzie doskonałą okazję do integracji osób z różnych ośrodków zajmujących się metodologią i zastosowaniami metod klasyfikacji
i analizy danych.

 

Więcej informacji

Organizatorzy

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych

Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Zakres tematyczny

Teoria:

 • Taksonomia
 • Analiza dyskryminacyjna
 • Metody porządkowania liniowego
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej
 • Metody analizy zmiennych ciągłych
 • Metody analizy zmiennych dyskretnych
 • Metody analizy danych symbolicznych
 • Metody graficzne

Zastosowania:

 • Analiza danych finansowych
 • Analiza danych marketingowych
 • Analiza danych przestrzennych
 • Inne zastosowania analizy danych (medycyna, psychologia, archeologia, itd.)
 • Aplikacje komputerowe metod statystycznych

Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący

Prof. dr hab. Józef Pociecha

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członkowie

Dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG Uniwersytet Gdański

Dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Marek Walesiak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący

Prof. dr hab. Tadeusz Kufel

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

tadeusz.kufel@umk.pl

Sekretarze

Dr Marcin Błażejowski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

marcin.blazejowski@wsb.torun.pl

Dr Paweł Kufel Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

pawel.kufel@wsb.torun.pl