Zakres tematyczny

  • Główne współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania
  • Idea pozytywnego zarządzania w teorii i praktyce zarządzania
  • Rola komunikacji w zarządzaniu organizacjami
  • Czynniki rozwoju organizacji i sposoby realizacji strategii rozwojowych
  • Nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami pracy
  • Zarządzanie wiedzą oraz innowacjami
  • Wykorzystanie metod ilościowych w zarządzaniu

Organizatorzy

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń