Cel konferencji

Celem konferencji „Bajka w ekonomii, ekonomia w bajce” jest wzrost wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu kreowania postaw proekonomicznych u dzieci i młodzieży na różnych szczeblach kształcenia. W ramach konferencji poruszane będą m.in. kwestie związane z ekonomią w procesie wychowania dziecka oraz funkcjonowaniem elementów ekonomii w szeroko pojętej literaturze. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania wiedzy związanej z ekonomią w praktyce życia codziennego i na różnych etapach edukacji, a także poznają  metody storytellingu oraz grywalizacji w edukacji.

Komitet naukowy

Komitet naukowy

  1. Prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz
  2. Prof. dr hab. Monika Chodorek
  3. Dr Katarzyna Kachel
  4. Dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz
  5. Dr Agnieszka Uniewska
  6. Dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak

Organizatorzy

Komitet organizacyjny

  1. Dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz
  2. Dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak katarzyna.wisniewska@wsb.torun.pl
  3. Mgr Dominika Warska – sekretarz konferencji (dominika.warska@wsb.torun.pl)

Zakres tematyczny i zapisy

Szczegóły oraz formularz zapisów znajdują się na stronie konferencji: 

bajkakonferencja.wsb.torun.pl