Wyższa Szkoła Bankowa wraz z Bydgoską Szkołą Bankową rozpoczyna nabór na nowe podyplomowe studia zarządzanie bankiem.

 

 • Dla kogo - uczestnicy

Studia adresowane są do menedżerów bankowości, w szczególności członków zarządów banków spółdzielczych.

Mogą być także przydatne tym osobom, które jako kadra rezerwowa przygotowują się do objęcia wysokich stanowisk menedżerskich w bankowości.

 • Cel

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem bankowym.

O kompleksowym charakterze studiów świadczy szerokie spektrum obszarów zarządzania, które zostaną poruszone podczas zajęć. Studia mają bowiem na celu wykształcenie umiejętności, które pozwolą absolwentom podnieść jakość zarządzania w swoich bankach i skutecznie wpłynąć na rozwój tych banków w przyszłości.

 • Wykładowcy

Krąg wykładowców studiów tworzą przede wszystkim praktycy w dziedzinie zarządzania i finansów.

 

Program studiów obejmuje, m.in. takie zagadnienia jak:

 • Otoczenie regulacyjno-prawne prowadzenia działalności bankowej w Polsce
 • Optymalizacja modelu działania banku do warunków otoczenia ekonomicznego
 • Nowoczesne technologie w świecie bankowym
 • Planowanie strategiczne
 • Organizacja sprzedaży w sieci placówek bankowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing w działalności banku
 • Rola controllingu w biznesie bankowym
 • Zarządzanie ryzykami
 • Audyt wewnętrzny
 • Etyka bankowa
 • Warsztaty umiejętności menedżerskich

Szczegółowy program studiów.
 

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godz.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu


Planowane rozpoczęcie zajęć: 6-7 kwietnia br.

Rekrutacja trwa do 31.03.2019 r.
 


Szczegółowych informacji udziela:
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Tel. 52 58 29 117
szkolenia@wsb.bydgoszcz.pl

Współorganizatorzy kierunku studiów podyplomowych zarządzanie bankiem: Bydgoska Szkoła Bankowa
Czytaj więcej