WSB z certyfikatem ISO 9001:2015 na kolejne trzy lata!

Miło nam poinformować, że nasza Uczelnia, już po raz kolejny, otrzymała certyfikat  ISO 9001:2015 na kolejne trzy lata.

Wdrożenie systemu jest gwarantem powtarzalności nadzorowanych procesów, a więc zapewnieniem najwyższej jakości świadczonych usług edukacyjnych. System Zarządzania Jakością w Wyższej Szkole Bankowej jest zgodny z wymaganiami normy EN-PN ISO 9001:2015. Uczelnia wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością w zakresie projektowania autorskich programów kształcenia i ich realizacji na studiach I stopnia, II stopnia i podyplomowych.

W audycie brano pod uwagę min. standardy nauczania, pomiar efektów kształcenia i standardy e-serwisów i e-kursów, zasady funkcjonowana kadry programowej, rekrutację kadry akademickiej, rozwój naukowy czy praktyki studenckie.

Sama certyfikacja i objęcie nią szeroko pojętych programów kształcenia (począwszy od ich projektowania poprzez realizację i walidację/weryfikację) pozwolą na lepsze funkcjonowanie na rynku, ciągłe oraz systematyczne badanie i uwzględnianie potrzeb studentów.

Polityka Jakości Kształcenia WSB

Wyższa Szkoła Bankowa, jako pierwsza uczelnia wyższa w regionie,  opracowała i wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 w 2015 r.

06-06-2018