Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu stała się uczelnią akademicką! Minister Edukacji i Nauki ogłosił wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021.  Uzyskując kategorię B+  w dyscyplinie Ekonomia i Finanse WSB w Toruniu uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego. 

Składamy serdecznie podziękowania i gratulacje wszystkim pracownikom zaangażowanym w rozwój i profesjonalizację naszej działalności naukowej. Dołączamy do grona uczelni akademickich i otwieramy nowy rozdział w historii naszej uczelni. 

Czytaj więcej