WSB otwarta dla wszystkich. Tym razem zapraszamy przede wszystkim studentów z niepełnosprawnościami.

 

Pan Piotr Kopyciński z Kujawsko–Pomorskiego Oddziału PFRON opowie o orzecznictwie, rehabilitacji i możliwości skorzystania z dofinansowań PFRON. Weź udział w spotkaniach 21.04.2021 i 28.04.2021 o godz. 17.00. na grupie studenckiej na Facebooku.

 

PROGRAM

21.04. godz. 17:00

  1. Osoba niepełnosprawna – definicja, stopnie i rodzaje niepełnosprawności (kody), orzeczenia równoważne.
  2. Orzecznictwo – instytucje wydające orzeczenia, rodzaje orzeczeń i ich treść oraz zastosowanie i uprawnienia z nich wynikające.
  3. Rehabilitacja – definicja, rodzaje, system pomocy funkcjonujący w Polsce.
  4. PFRON – struktura i źródła finansowania i rola w systemie finansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

28.04. godz. 17:00

  1. Programy i konkursy PFRON – „Aktywny samorząd”, „Absolwent”, „Otwarte drzwi”, dofinansowanie szkoleń z języka migowego.
  2. Pomoc ze środków PFRON udzielana przez samorządy powiatowe – likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych.
  3. Korzystanie ze wsparcia NGO w ramach zadań zleconych finansowanych ze środków PFRON.
Czytaj więcej