Szanowni Państwo,   

 
już wkrótce rozpoczniemy rok akademicki 2021/2022. Planując zajęcia i organizację roku akademickiego dla studiów I i II stopnia uwzględniamy dotychczasowe doświadczenia z okresu funkcjonowania Uczelni w trakcie trwającej pandemii oraz Państwa potrzeby i opinie, a także niesłabnącą troskę o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej WSB w Toruniu.  

 

Państwa oceny zawarte w ankietach Badań Atrybutów Marki (BAM) utwierdziły nas w przekonaniu, że nauka prowadzona w formie zdalnej stanowi ułatwienie w łączeniu codziennych obowiązków zawodowych i prywatnych ze studiami, bez wpływu na jakość przekazywanej wiedzy.   

 

Decyzją Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przyjęto, że:  

  1. wszystkie: wykłady, seminaria i lektoraty, wybrane ćwiczenia oraz zajęcia dla studentów studiów SUM Plus będą odbywały się online w formie synchronicznej, 
  2. pozostałe ćwiczenia oraz wszystkie laboratoria będą realizowane w murach Uczelni z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych,  
  3. forma realizacji zajęć (online w formie synchronicznej/ stacjonarnie w murach Uczelni) będzie oznaczona w planie zajęć. Szczegółowe informacje odnośnie harmonogramu zjazdów oraz organizacji zajęć dydaktycznych pojawią się w osobnym komunikacie do dnia 17.09.2021.   
  4. zaliczenia zajęć wymienionych w punktach 1 i 2, będą przeprowadzone w sposób stacjonarny, w murach Uczelni zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Szczegółowych informacji udzielą Państwu wykładowcy podczas pierwszych zajęć oraz władze dziekańskie w ramach pełnionych dyżurów. 

Zasady bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni Uczelni będziemy aktualizować w odniesieniu do wytycznych władz centralnych i samorządowych w tym w szczególności: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Zapewniamy, że Uczelnia jest przygotowania na realizację każdego z możliwych wariantów kształcenia.    

Czytaj więcej