Jako grupa uczelni, którą tworzą Wyższe Szkoły Bankowe i Dolnośląska Szkoła Wyższa, wraz z założycielem – Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia – przekazaliśmy 1 mln zł na pomoc dla Ukrainy.  

 

300 000 zł trafiło bezpośrednio do Polskiej Misji Medycznej na udzielenie pomocy w Ukrainie m. in. w postaci środków medycznych i leków dla szpitali. Pozostałymi środkami wspieramy naszych studentów z Ukrainy i uchodźców, przybywających do Polski.  

 

W momencie wybuchu agresji Rosji na Ukrainę natychmiast uruchomiliśmy działania pomocowe dla naszych studentów pochodzących z objętego konfliktem kraju. Oprócz wsparcia w obszarze organizacji toku studiów i upraszczania procedur, realizujemy szereg działań, które odpowiadają na aktualne potrzeby osób dotkniętych konfliktem militarnym. Uruchomiliśmy giełdę pomocy, która łączy osoby potrzebujące wsparcia i osoby gotowe udzielić pomocy. Rada Samorządu Studenckiego WSB w Poznaniu wraz z uczelnią oraz Polskim Czerwonym Krzyżem uruchomiła zbiórkę darów. Wykładowcy zaangażowali się w udzielanie pomocy psychologicznej i porad prawnych. Przygotowujemy dla uchodźców kursy języka polskiego. Studenci są w kontakcie ze studentami WSB pochodzącymi z Ukrainy, gotowi towarzyszyć kolegom i koleżankom w tych trudnych chwilach.  

Czytaj więcej