W okresie od 20 kwietnia do 10 maja 2019 roku w WSB w Toruniu będzie realizowany program Legii Akademickiej (część teoretyczna).

 

Czym jest program Legii Akademickiej?

 

To odbycie przeszkolenia wojskowego: edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Głównym celem przeszkolenia studentów szkół wyższych jest przygotowanie słuchaczy w podstawowym zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania zadań w zakresie działań piechoty w korpusie szeregowych, umożliwiając nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia oraz dowodzenia drużyną piechoty podczas realizacji działań taktycznych.

 

Zadanie realizowane jest na podstawie art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 2024 i 2245), a z uczelnią zostaje zawarta umowa na realizację programu Legia Akademicka.

 

Legia Akademicka składa się z 2 części: część teoretyczna w murach uczelni, i część praktyczna na poligonie w jednostce wojskowej Zajęcia teoretyczne w WSB to m.in.:

 • Prawa i obowiązki żołnierza - obywatela, odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za naruszenie prawa i dyscypliny wojskowej. Rodzaje, zasady oraz tryb udzielania wyróżnień żołnierzom.
 • Taktyka Przemieszczanie i rozmieszczanie, działanie podczas marszu Działanie w obronie/ obrona Działanie w natarciu (natarcie/szturm/atak) Działania nieregularne.
 • Budowa, przeznaczenie i właściwości bojowe broni strzeleckiej, amunicji i granatów ręcznych. Współdziałanie części i mechanizmów karabinka
 • Pojęcie oraz rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Podstawowe pojęcia oraz znaki ochronne.

Zasady, tryb i zakres współdziałania SZRP z pozamilitarnymi ogniwami systemu obronnego w zakresie działań humanitarnych. Prowadzenia akcji ratunkowej i likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

W okresie wakacyjnym realizowane będą zajęcia praktyczne w JW.: w ciągu 21 dni ochotnicy poznają podstawy prawne funkcjonowania armii oraz wojskowe regulaminy. Będą też praktycznie zgłębiać m.in. tajniki SERE, łączności, obrony przeciwlotniczej i taktyki. Codziennym zajęciom będą towarzyszyć poranne ćwiczenia fizyczne i szkolenie medyczne. Zakończy się to przysięgą wojskową – studenci otrzymają stopień szeregowego rezerwy. Jakie korzyści przynosi program

 

Student uzyskuje status żołnierza rezerwy. Student zostaje przeszkolony w zakresie umiejętności teoretycznych i praktycznych, czyli wykonywania obowiązków typowych dla żołnierza Wojska Polskiego. Utrzymuje za to gratyfikację pieniężną. Obowiązek służby wojskowej osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy polega potem wyłącznie na: okresowym odbywaniu ćwiczeń wojskowych, w zależności od potrzeb wojska.

Ze swojej strony: Wyższa Szkoła Bankowa uznaje szkolenie wojskowe jako praktykę zawodową dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego, w wymiarze: 4 tygodnie. Kopia zaświadczeń o ukończeniu Legii pozwoli na zaliczenie tejże praktyki.

 

Co należy zrobić, by uczestniczyć w programie:

1. ETAP

 • należy w Biurze Rekrutacji i Informacji WSB złożyć wniosek osobiście (formularz dostępny na miejscu) o przyjęcie do programu (w godzinach otwarcia biura) z powodu ograniczonej liczby miejsc (max 30 studentów) decyduje kolejność zgłoszeń wnioski należy składać od 28 lutego 2019 r. do 10 marca 2019 r. wniosek może złożyć każdy student WSB, dzienny i zaoczny, (studia licencjackie, studia magisterskie), który posiada status studenta,
 • z programu wykluczeni są: doktoranci, studenci studiujący poza Polską, student przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały (studenci zagraniczni)
 • do programu nie są przyjmowani studenci karani za przestępstwo umyślne
 • by wziąć udział w programie, musi być orzeczona kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej – osoby jej nieposiadające będą skierowane niezwłocznie na komisję wojskową w celu ustalenia tej zdolności.
 • w części praktycznej może uczestniczyć osoba tylko z kat. zdolności do służby: A. 2. ETAP:
 • osoby zaakceptowane do programu dostaną powiadomienie o tymże przyjęciu i otrzymają terminarz zajęć
 • na uczelni w okresie 15 marca – 10 maja 2019 r. odbywać się będą zajęcia – wymiar teoretyczny 30 godzin lekcyjnych – zajęcia zorganizowane będą w piątki w godz. 15- 20.
 • zajęcia będą przeprowadzone na wydziale w Toruniu
 • zajęcia kończą się egzaminem pisemnym. Uczelnia wydaje wówczas stosowne zaświadczenie.
 • osoby, które uzyskają zaliczenie, składają na uczelni wniosek do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego o powołanie na ćwiczenia wojskowe, w terminie do 15 maja 2019 r.

3. ETAP:

 • w okresie wakacyjnym student realizuje praktyczny wymiar Legii: 21 dni poligonowych, który będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych. Ten moduł szkolenia podstawowego będzie zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi, Za dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik, jak każdy szeregowy rezerwy, otrzyma 104 zł.

Pytania i wątpliwości: można kierować do menedżera kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,dr Huberta Stysa (hubert.stys@wb.torun.pl), jak i biura rekrutacji: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl

Czytaj więcej