Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję, która odbędzie się w murach naszej uczelni 26.09.

 

Niski poziom znajomości finansów wpływa bardzo negatywnie na jakość podejmowanych decyzji finansowych, zaś edukacja finansowa może stanowić narzędzie mające na celu eliminację tego negatywnego zjawiska poprzez zwiększanie kompetencji konsumentów. Dlatego pierwsze lekcje z zakresu finansów należałoby pobierać od najmłodszych lat, w tym również w domu. Generalnie dzieci i młodzież nie są edukowani w domach w zakresie ekonomii. Wg badania NBP „Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków” rozmów o ekonomii i finansach w rodzinnym domu nie prowadziło aż 64% respondentów. Skutkuje to tym, że uczniowie dość krytycznie oceniają swoją wiedzę o ekonomii, finansach i gospodarce. Jedynie kilka procent uważa, że jest ona duża lub bardzo duża. Większość skłania się ku poglądowi, że wie na ten temat mało lub bardzo mało. Również z międzynarodowych porównań  wynika, że pod względem dostępności i jakości nauczania finansów i przedsiębiorczości w szkołach podstawowych i średnich Polska zajmuje jedno z najniższych miejsc w Unii Europejskiej. 

 

Wyższa Szkoła Bankowa również dostrzega lukę w korespondencji pomiędzy edukacją a ekonomią, dlatego stawia na praktyczne przekazywanie wiedzy i propaguje koncepcję life long learning, co jednoznacznie wynika z wizji i misji uczelni. 

 

Celem konferencji „Bajka w ekonomii, ekonomia w bajce” jest wzrost wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu kreowania postaw proekonomicznych u dzieci i młodzieży na różnych szczeblach kształcenia. W ramach konferencji poruszane będą m.in. kwestie związane z ekonomią w procesie wychowania dziecka oraz funkcjonowaniem elementów ekonomii w szeroko pojętej literaturze. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania wiedzy związanej z ekonomią w praktyce życia codziennego i na różnych etapach edukacji, a także poznają  metody storytellingu oraz grywalizacji w edukacji.

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do studentów i wykładowców kierunków pedagogicznych oraz ekonomicznych, a także nauczycieli edukacji przedszkolnej i szkolnej. Udział w konferencji jest bezpłatny - prosimy o dokonywanie zapisów poprzez FORMULARZ ONLINE

 

www konferencji: https://bajkakonferencja.wsb.torun.pl/

 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej

 

Patronat:

JM Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
Prof. zw. dr hab. Marek Stankiewicz

 

 

Patronat medialny:

 

 

Czytaj więcej