Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu realizowane będą w ramach projektu:”Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program kształcenia nauczycieli w WSB w Toruniu” i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt obejmujący studia Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwa 4 lata i zakończy się w roku 2023 dla jego uczestników uzyskaniem tytułu magistra.

 

Celem projektu jest zapewnienie najwyższej jakości edukacji dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej (klas I-III szkoły podstawowej). Program kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwa 9 semestrów i opracowany został zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Modelowych programów kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej” i spełnia standardy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czytaj więcej