Studiowanie to nie tylko nauka oraz kontakty z kolegami i koleżankami. To także różne sprawy organizacyjne, które trzeba załatwić. Może się również zdarzyć, że natkniesz się na problem, z którym nie będziesz umiał sobie poradzić. Wiedz, że w naszej uczelni nie zostaniesz pozostawiony sam sobie.

Istnieje bowiem możliwość osobistego spotkania z Dziekanem lub Prodziekanami.

Możesz to zrobić w trakcie dyżurów dziekańskich, które odbywają się w każdą sobotę od godz.12.00 do 14.00 i w czwartek od godz.13.00 do 15.00.  Numery sal, w których pełnione są dyżury, znajdziesz na bieżąco w extranecie.  Możesz także spotkać się z gronem dziekańskim online w każdy poniedziałek od godz. 18.00 do 19.30.

Z kolei dziekanat jest miejscem, w którym możesz liczyć na pomoc w wielu innych kwestiach. To właśnie tu:

  • otrzymasz legitymację studencką,
  • przedłużysz legitymację studencką,
  • otrzymasz zaświadczenie o studiowaniu,
  • złożysz wniosek w sprawie przyznania stypendium Rektora,
  • złożysz podanie do Dziekana w sprawach związanych z tokiem studiów,
  • uzyskasz informacje związane z tokiem studiów (np. ITS, urlop, powtarzanie, warunkowe zaliczenie semestru, egzamin dyplomowy). 

Ponadto w zależności od Twojego kierunku studiów – masz swojego opiekuna, w postaci menedżera kierunku, do którego możesz zwrócić się w przypadku problemów bądź pytań.

Jak przystało na nowoczesną uczelnię, zachęcamy Cię do korzystania z Extranetu, dzięki któremu większość podań do władz uczelni (np. w związku z indywidualnym tokiem studiów) możesz złożyć online. Formularze znajdziesz w zakładce „Przewodniki i wzory podań”. Wystarczy wypełnić podanie i złożyć je w dziekanacie. Jeżeli nie masz czasu zrobić tego osobiście, wyślij je listem tradycyjnym lub poza godzinami pracy dziekanatu wrzuć do skrzynki na wnioski, znajdującej się obok dziekanatu.

Drogą elektroniczną możesz przesłać prośbę dotyczącą m.in.: wystawienia zaświadczenia o studiowaniu oraz zmiany grupy ćwiczeniowej.

Czytaj więcej