Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również dodatkowe konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie pośrednika pracy i coacha kariery.

 

Kto może wziąć udział w projekcie? - Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • osoby z orzeczeniem niepełnosprawności,
 • osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy),
 • niebiorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

 

Co oferujemy w ramach projektu?

 • wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej,
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy z doradcą zawodowym (3 godz.),
 • wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.),
 • sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego,
 • trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

 

Jakie dokumenty musisz złożyć?

 • wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych),
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

 

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC!

Więcej informacji odnośnie do projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem.

Fundacja Onkologiczna Rakiety

al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska

e- mail: absolwent@fundacjarakiety.pl

tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

 

Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy.
Liczba miejsc jest ograniczona - zadzwoń do nas już dziś!

 

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej:

https://fundacjarakiety.pl/inne-projekty/absolwent2/

 

Czytaj więcej