Jeśli chcesz zdobyć nową wiedzę, nawiązać kontakty, spędzić intensywnie czas na rozwoju kompetencji w ramach studiów podyplomowych, a jedyne co Cię powstrzymuje to brak wystarczających funduszy, zobacz jakie możliwości są dostępne na wyciągnięcie ręki. Dzięki nim możesz obniżyć znacząco koszty czesnego.

 

Dofinansowanie studiów do 4500 zł, projekt "„Czas na studia podyplomowe II” - www.canvi.pl

Projekt „Czas na studia podyplomowe II”  realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu jako Instytucją. Rekrutacja prowadzona jest od 03.06.2019 r. – 05.07.2019 r.
Uczestnikami/czkami Projektu są osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, zamieszkującymi  w województwie kujawsko – pomorskim.

 
Pożyczka nieoprocentowana, do 100% wartości studiów, z możliwością umorzenia do 25%

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego.

Najważniejsze informacje:

  • maksymalna wartość pożyczki: 100 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych
  • oprocentowanie: pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)
  • raty: długość spłaty nawet do 60 miesięcy
  • umorzenie: istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

Więcej informacji:

 

Dofinansowanie BUR do 70%

Jeżeli Twój pracodawca kieruje Cię na studia sprawdź możliwość dofinansowania w ramach BUR. Dofinansowanie w zależności od spełnienia różnych kryteriów może wynieść do 70%
Z Bazy Usług Rozwojowych należy wybrać  usługę realizowaną przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu tj.: szkolenie otwarte lub zamówić konkretną usługę. Więcej informacji

 

Dofinansowanie KFS do 100%

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Więcej informacji

 

Program Firma

Jeśli jesteś pracownikiem firmy/instytucji, nauczycielem dowiedz się, czy Twoja firma ma podpisane porozumienie z WSB, dzięki czemu możesz studiować ze specjalną zniżką.

 

Skontaktuj się z naszym doradcą edukacyjnym i porozmawiaj o możliwościach dofinansowań.

Kinga Kołodziej
e-mail: Kinga.Kolodziej@wsb.torun.pl
tel. 692 816 344
 

Czytaj więcej