Jesteś nauczycielem toruńskiej oświaty?

- Masz możliwość uzyskania 100% dofinansowania na studia podyplomowe.

Zgłoś się do Wydziału Edukacji w Toruniu i dowiedz się więcej!

 

Przygotowaliśmy wyjątkowe studia dedykowane nauczycielom: terapia dzieci i młodzieży.

Celem studiów jest rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie prowadzenia działań terapeutycznych, psychoedukacyjnych i wychowawczych (dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin), umożliwiających rozumienie i rozwiązywanie problemów pacjenta z zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi, w tym problemów osób w wieku rozwojowym oraz ich rodzin.

Studia zostały przygotowane w celu poprawy stanu psychicznego dzieci i młodzieży w związku z pandemią SARS-CoV-2.


Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie terapii dzieci i młodzieży zobligowane są dostarczyć do Wydziału Edukacji UMT następujące dokumenty:

  • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy, 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dokument (lub jego kserokopia potwierdzona zgodnością z oryginałem przez dyrektora jednostki, w której kandydat/ka jest zatrudniona/y) potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego.

 

Nabór wniosków trwa. Zajęcia rozpoczną się w czerwcu lub we wrześniu.

W przypadku zainteresowania podjęciem studiów na kierunku terapia dzieci i młodzieży oraz uzyskaniem dofinansowania należy skontaktować się z koordynatorem projektu (Danuta Rajczak-Zalewska, nr tel.: 056 611 88 27).

 

Do zobaczenia w WSB!

Czytaj więcej