Ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo w miejscu pracy? Myślisz nad podniesieniem jego poziomu? Zapraszamy na warsztaty BHP, na których zapoznasz się z dwoma tematami.

 

Wysoki poziom bhp opłaca się przedsiębiorstwom.

 

Zarządzając przedsiębiorstwem warto pamiętać, że niewłaściwe podejście do bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy kosztuje. Co więcej, jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, zarządzanie BHP w przedsiębiorstwach pozwala zwiększyć ich wydajność i rentowność.

Przedsiębiorstwa przestrzegające wyższych norm bezpieczeństwa i higieny pracy osiągają lepsze wyniki i mają stabilniejszą pozycję.

Gospodarcze korzyści płynące z wysokiego poziomu BHP dla przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i małych, są znaczące.

Jak korzystać na lepszej polityce bhp i praktykach.

 

 

Jak kształtować wśród pracowników bezpieczne postawy i prewencyjne myślenie?

 

Przyjmując nowego pracownika do pracy, uczy się go przepisów, norm i zasad postępowania. Jednak tak naprawdę przyswajanie zasad następuje poprzez obserwację zachowań m.in. przełożonych i bardziej doświadczonych kolegów. A zatem jeśli oni tolerują przymykanie oczu na nieprawidłowości, młody pracownik zacznie postępować tak samo. Sytuacja taka pokazuje, że nie zawsze wystarczą obowiązkowe szkolenia i setki instrukcji.

W celu zarówno kształtowania kultury bezpieczeństwa, jak i świadomości w zakresie bhp musimy nie tylko koncentrować się na zachowaniach pracowników, lecz także na ich indywidualnych ich cechach psychofizycznych.

Zatem jak prowadzić otwartą i szczerą komunikację, jak wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie, w końcu jak motywować oraz wzmacniać bezpieczne zachowania pracowników? O tym i wielu innych aspektach i metodach na warsztacie.

 

termin: 4 marzec 2019
godz.: 16:30 - 18:00 
sala: 165, pierwsze piętro budynek B

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Czytaj więcej