Budżet obywatelski - zarządzanie, doświadczenia, perspektywy

Ośrodek Badań Samorządowych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu zaprasza na debatę w ramach  Forum Samorządowego na temat:

„Budżet obywatelski - zarządzanie, doświadczenia, perspektywy”.

 • Termin:  29 czerwca 2018 r. g. 10.00 do 13.00
 • Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul Młodzieżowa 31a w Toruniu

Idea spotkania: Nowelizacja ustaw ustrojowych samorządu terytorialnego wprowadziła sztywne standardy w zakresie funkcjonowania budżetów obywatelskich. Dotychczasowa duża swoboda w kształtowaniu niemalże wszystkich jego elementów została ograniczona. W związku z powyższym idea spotkania wyraża się w prezentacji, wymianie doświadczeń i dyskusji na ten temat, pomiędzy osobami zarządzającymi budżetami obywatelskimi w administracji samorządowej.

Cel spotkania: dyskusja praktyków na temat doświadczeń i nowych perspektyw budżetów obywatelskich.

Spodziewane efekty spotkania: uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy budżet obywatelski jest formą promocji gminy czy przejawem zmiany sposobu zarządzania publicznego?
 • Jakie elementy zarządzania budżetem obywatelskim są najtrudniejsze z perspektywy administracji samorządowej?
 • Jak nowe przepisy wpłyną na sposób realizacji budżetu obywatelskiego?

Przebieg spotkania:

 • Wprowadzenie: Prezentacja wyników badań nad budżetem obywatelskim w Toruniu (alternatywnie: dr Monika Kwiecińska-Zdrenka z pracowni SOMA; 20-30 min.)
 • Moderator: dr Krzysztof Makowski (wprowadzenie nt. nowych rozwiązań ustrojowych; 10-15 min.)
 • Przygotowane wystąpienia (po 10-15 min.):
 • Andrzej Potoczek – z-ca dyra Departamentu Rozwoju Regionalnego UM WK-P,
 • Przedstawiciel Dąbrowy Górniczej,
 • Przedstawiciel Bydgoszczy,
 • Przedstawiciel Grudziądza,
 • Przedstawiciel Torunia,
 • Przedstawiciel Włocławka.

Dyskusja z udziałem  uczestników panelu.           

Zakończenie – podsumowanie: dr Robert Gawłowski

Uczestnicy:

 • Przedstawiciele i goście Samorządu Województwa,

 • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

 • Pracownicy i studenci WSB,

 • Dziennikarze.

JEŚLI MACIE PAŃSTWO INNE PROPOZYCJE CZY PROBLEMY, JAKIE CHCIELI BYŚCIE PRZEDYSKUTOWAĆ – ZAPRASZAMY!

Kontakt:

 
26-06-2018