Profil absolwenta

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu kładzie duży nacisk na to, aby studia były okresem, w trakcie którego student zdobywa wiedzę merytoryczną, praktyczną, zdobywa pierwsze doświadczenie zawodowe oraz uzyskuje dodatkowe kompetencje i umiejętności dzięki szkoleniom miękkim i specjalistycznym. Wszystko po to, aby móc zaświadczyć, że Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej to:

Specjalista w swojej dziedzinie
Zajęcia w WSB w Toruniu prowadzą znani naukowcy i przedstawiciele świata biznesu. Ponadto wiele programów nauczania tworzonych jest we współpracy z pracodawcami. Dzięki temu absolwenci Bankowej posiadają wiedzę i umiejętności oczekiwane od pracowników pracujących w branży finansowej, rachunkowej, turystycznej.

Doświadczony pracownik - praktyk
Większość studentów Wyższej Szkoły Bankowej to osoby, które łączą pracę zawodową z nauką. W trakcie studiów podnoszą kwalifikacje zawodowe, odbywają dodatkowe staże i praktyki w firmach z branż zbliżonych do kierunku studiów. Dzięki temu po ukończeniu nauki posiadają już doświadczenie zawodowe, znają specyfikę zatrudnienia i łatwiej adaptują się na rynku pracy.

Osoba o dużych umiejętnościach komunikacyjnych
Ofertę edukacyjną Wyższych Szkół Bankowych w większości stanowią specjalności biznesowe. Uczelnia oferuje dodatkowo specjalności "biznes plus" - psychologię i komunikację w biznesie oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu komunikacji.

Osoba otwarta na współpracę
Dzięki wykładowcom praktykom, praktycznemu charakterowi nauki, wymianie doświadczeń z pracującymi kolegami, warsztatowej formie zajęć studenci WSB uczą się, że praca w grupie jest efektywniejsza niż praca w pojedynkę.

Osoba znająca języki obce
Program studiów w WSB obejmuje naukę języków obcych w ramach zajęć oraz w formie dodatkowych godzin w Centrum Językowym Forward. Uczelnia umożliwia również studentom zdobycie certyfikatów TELC, FCE, CAE, ZD, ZMP, które potwierdzają kompetencje językowe.