Praca dla absolwenta

Sukces zawodowy studenta to również sukces Uczelni
Sukces zawodowy absolwentów to podstawowy cel, jaki Wyższa Szkoła Bankowa stawia sobie, kształtując ofertę edukacyjną oraz projektując programy studiów. W celu poprawy statusu zawodowego absolwentów Wyższa Szkoła Bankowa monitoruje ich losy, jak również daje możliwość korzystania z różnych form wsparcia w zakresie rozwoju kariery zawodowej i wejścia na rynek pracy.

Oferta Biura Karier WSB w Toruniu skierowana jest nie tylko do studentów, ale również do absolwentów i obejmuje:

  • pośrednictwo pracy i dostęp do aktualnie posiadanych ofert zatrudniania,
  • zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności poprzez udział w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych,
  • doradztwo zawodowe w zakresie planowania kariery, przygotowania dokumentów aplikacyjnych  i przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych.