Biblioteka

Wyższe Szkoły Bankowe dbają o swoich absolwentów i oferują im dostęp do specjalistycznej wiedzy nawet po zakończeniu studiów.

Warunki korzystania z Biblioteki
Absolwenci WSB w Toruniu mogą korzystać ze zbiorów wyłącznie na miejscu bądź wypożyczać je po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, która upoważnia do wypożyczenia 2 książek. Istnieje możliwość powiększenia tej puli po opłaceniu dodatkowej kaucji (50 zł za każdą kolejną książkę). Po zwrocie wszystkich pozycji kaucja zostaje zwrócona.

Kaucję należy wpłacać w księgowości (WSB w Toruniu – pokój 109)
bądź przelewem na konto: PEKAO SA O/TORUŃ, nr rachunku: 56 1240 6478 1111 0000 4949 2785
(w tytułe przelewu proszę wpisać: kaucja, imię i nazwisko)

Sprawdź zasoby biblioteki
Regulamin Biblioteki WSB