Dofinansowanie

Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do szkoleń i kursów ze źródeł zewnętrznych? Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

ZART

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki w Szczecinie zaprasza Studentów WSB  do udziału w szkoleniach dofinansowanych w 90% ze środków Unii Europejskiej. Szkolenia umożliwiają zdobycie zawodu z certyfikatem m.in. :

 • pilota wycieczek
 • przewodnika turystycznego
 • key account menedżera
 • menedżera hotelu
 • recepcjonisty

W Wyższej Szkole Bankowej udział w szkoleniach rekomenduje dr Małgorzata Matlegiewicz - Menedżer kierunku Turystyka i Rekreacja. Pani Doktor w czasie weekendów zjazdowych może udzielić więcej informacji na temat projektu ( plan zajęć wykładowców jest dostępny w extranecie ). W projekcie mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków.

Dowiedz się więcej: Informacje o projekcie i szkoleniach są dostępne na stronie https://zart.pl/szkolenia-dofinansowane/

Zapisy: Sugerowane są zapisy w grupach (również między-kierunkowych). Po wyborze interesującego szkolenia na stronie ZART-u , w opisie można znaleźć informację o osobie do kontaktu.

BUR i PSF

Baza Usług Rozwojowych (BUR) i Podmiotowy System Finansowania (PSF) zostały stworzone z myślą o potrzebach przedsiębiorców z sektora MMSP i ich pracowników. BUR to platforma on-line, za pośrednictwem której możesz jako przedsiębiorca wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na odpowiednie szkolenie, kurs lub studia podyplomowe. Szczegóły znajdziesz na www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
 

Operatorami regionalnymi, którzy dysponują w naszym województwie środkami unijnymi dla przedsiębiorców i ich pracowników, są Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A i Polska Fundacja Przedsiębiorczości.
Projekt trwa do 31.05.2020 r. i skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników. 
 

Dla kogo przeznaczone są środki z projektu?

 • dla osób w wieku 50+
 • dla osób z niskimi kwalifikacjami (osoby bez wykształcenia, z podstawowym i ponadgimnazjalnym)
 • na usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji
 • na szkolenia pracowników z zakresu kompetencji cyfrowych
 • na tzw. SMART (Inteligentne Specjalizacje).

Maksymalny poziom dofinansowania szkoleń zależy od wielkości Twojego przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa – do 15 000 zł
 • małe przedsiębiorstwa – do 75 000 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – do 400 000 zł.
   

Refundację możesz otrzymać na:

 • usługi szkoleniowe
 • usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
 • usługi doradcze, w tym: doradztwo, superwizja, facylitacja, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmiany, egzamin, usługi e-learningowe.
   

Co musisz zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?

Testy
1.

Z Bazy Usług Rozwojowych wybierz szkolenie realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie. Możesz też zamówić u nas konkretną usługę. Po prostu zgłoś nam zapotrzebowanie na szkolenie dla pracowników swojej firmy.
 

Projekt
2.

Wygeneruj Kartę Usługi z BUR.

Folder
3.

Wejdź na stronę www.zarr.com.pl, www.pfp.com.pl lub www.karrsa.eu. Pobierz wnioski, wypełnij je i wyślij do operatora, z którym podpiszesz umowę. 
 

Organizacja
4.

Po podpisaniu umowy zarejestruj się w BUR jako uczestnik instytucjonalny (przedsiębiorca), a potem zarejestruj pracownika i podepnij go pod firmę. Następnie zgłoś go na konkretne szkolenie w BUR.
 

Testy
5.

Pamiętaj, że po zakończeniu szkolenia pracownik musi w ciągu 7 dni ocenić szkolenie. To jeden z warunków uzyskania refundacji. 
 

Koperta
6.

Prześlij do BUR fakturę wystawioną przez firmę szkoleniową i potwierdzenie opłacenia tej faktury. Refundacja środków nastąpi maksymalnie do 15 dni od daty zakończenia danego szkolenia i przedstawieniu prawidłowej dokumentacji.
 

Palec
7.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Ewelina Mróz
ewelina.mroz@wsb.szczecin.pl
tel: 602 646 460
tel: 91 452 69 70