Kinga Stępień

Od ponad 15 lat jest związana z obszarem HR – doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w firmach polskich i spółkach z kapitałem zagranicznym. Przez osiem lat pracowała na stanowisku menedżerskim w dużej międzynarodowej firmie, będącej jednym z wiodących dostawców usług HR w Polsce. Prowadziła mi.in. doradztwo z zakresie zatrudniania i zarządzania pracownikami, poprawy produktywności i organizacji pracy , opracowywała  i wdrażała programy motywacyjne dla pracowników , a także służyła wsparciem w zakresie praktycznego wykorzystania przepisów prawa pracy, rekrutacji, selekcji oraz planowania zatrudnienia.

Obecnie Kinga Stępień pracuje w międzynarodowej organizacji , która jest światowym liderem wśród firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego. Na stanowisku National Administration Managera sprawuje merytoryczny nadzór nad rozproszonym zespołem specjalistów ds. kadr , wdraża procedury i usprawnienia w obszarze HR, przeprowadza audyty a także organizuje i  prowadzi szkolenia w zakresie prawa pracy.

Sylwia Olszewska
dr Sylwia Olszewska

Jako trener związana z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu WE w Szczecinie od 2009r. Psycholog biznesu, trener, coach, terapeuta, doktorantka UG. Absolwentka uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – mgr nauk o rodzinie. Ukończone szkolenia z zakresu: Coachingu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zachowań asertywnych, Skutecznych negocjacji w biznesie i wielu innych. Autorka wielu publikacji. Trener szkoleniowiec psychologii biznesu.