Opis kierunku

Studia niestacjonarne w salach wykładowych.

W trakcie zjazdów spotkasz się z wykładowcą oraz pozostałymi uczestnikami osobiście. W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie.

niestacjonarne

Studia stanowią odpowiedź na zgłaszane niewystarczające przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Proponowana tematyka jest szansą na zdobycie i pogłębienie specjalistycznej wiedzy, która przyczyni się do rozumienia ludzkich zachowań, umożliwi poznawanie czynników ułatwiających i utrudniających uczenie się oraz nauczanie, pozwoli udzielać wsparcia i przeciwdziałać nieprawidłowościom. Omawiane zagadnienia będą dotyczyły m.in.: postaw, motywacji, emocji, procesów poznawczych, komunikacji, różnic indywidualnych, zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci i młodzieży (ADHD, ADD, Autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia lękowe, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, specyficzne trudności w uczeniu się).

Co zyskujesz?

  • Studia przybliżą i pomogą Ci wykorzystać współczesną wiedzę psychologiczną w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  • Otrzymasz wiedzę z zakresu m.in.: psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii rozwojowej, zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci i młodzieży, psychologicznych kontekstów komunikacji, optymalizacji procesów nauczania i wychowania, metodyki prowadzenia zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, etyki i wypalenia zawodowego.
  • Uczestnicy uzyskają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do działań profilaktycznych i interwencyjnych oraz dowiedzą się jak rozpoznawane są zaburzenia.

Dla kogo?

  • Studia adresowane są do osób zainteresowanych zastosowaniem wiedzy psychologicznej w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży.
  • Studia przeznaczone są dla pedagogów, terapeutów, nauczycieli, wychowawców, pracowników przedszkoli, pracowników świetlic, pracowników opieki społecznej i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
     

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 31 października
700 zł
taniej

Zapisując się do 31 października, zyskujesz 700 zł: 
•    300 zł zniżki w czesnym rozliczane przez cały okres studiów 
•    400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś naszym absolwentem:

  • Twoja zniżka w czesnym wyniesie 300 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów.
  • Jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Psychologia w edukacji i wychowaniu

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 185
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF