Opis kierunku

Studia w formule online (synchronicznie), bez względu na sytuację pandemiczną.  
 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Wyższych Szkół Bankowych z Poznania, Szczecina, Chorzowa i Warszawy  Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.
 

 

long life learning

Celem - podyplomowego studium dla doktorantów jest zdobycie wiedzy ekonomicznej z podstawowych i dodatkowych przedmiotów z zakresu  

dziedziny nauk ekonomicznych oraz przygotowanie się do: 

 • Samodzielnego prowadzenia badań naukowych i realizacji projektów badawczych w obszarze wiedzy ‒ nauki społeczne, dziedzinie nauki ‒ nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej ‒ ekonomia 

 • Rozpoczęcia i prowadzenia pracy naukowej, której celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 

W ramach PSD będziesz zaznajomiony z: 

 • Najnowszą wiedzą ekonomiczną z przedmiotów podstawowych i dodatkowych z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych (odnoszącej się do teorii ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu) 

 • Wyzwaniami i problemami badawczymi pojawiającymi się w naukach ekonomicznych w warunkach turbulencji i dynamicznych zmian zachodzących w konkurencyjnej przestrzeni rynkowej 

 • Metodologią badań oraz ilościowymi i jakościowymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach w obszarze nauk ekonomicznych.

Co zyskujesz?

 • Studia są okazją do zdobycia i uzupełnienia wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, dotyczącej m.in. współczesnych problemów ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz wynikających z nich wyzwań, a także zapoznania się ze sposobami postrzegania i interpretowania zjawisk ekonomicznych przez przedstawicieli środowiska akademickiego, metodologią i warsztatem pracy naukowej w obrębie nauk ekonomicznych oraz procedurą postępowania w przewodzie doktorskim. 

 • Studia umożliwiają zdobycie kompetencji niezbędnych do samodzielnego prowadzenia badań naukowych w obszarze wiedzy ‒ nauki społeczne, dziedzinie nauki ‒ nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej ‒ ekonomia z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych, analizy statystycznej oraz narzędzi informatycznych wspomagających prowadzone badania naukowe. 

 • Studia stanowią bazę do kontynuowania pracy naukowej w ramach seminariów doktoranckich (SD) lub realizowania badań naukowych prowadzących do przygotowania ‒ pod patronatem opiekuna naukowego (przyszłego promotora lub promotora i drugiego promotora/promotora pomocniczego, albo promotora i promotora) ‒ rozprawy doktorskiej, wszczęcia (otwarcia) i przeprowadzenia przewodu doktorskiego, zdania egzaminów doktorskich oraz przystąpienia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej  

Dla kogo?

Studia skierowane są do osób, które: 

 • Chcą przygotować się do samodzielnej pracy naukowej i realizacji projektów badawczych w naukach ekonomicznych. 

 • Zamierzają rozpocząć i prowadzić pracę naukową, której celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia 

 

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 31 lipca
700 zł
taniej

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 700 zł: 
•    300 zł zniżki w czesnym rozliczane przez cały okres studiów 
•    400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś naszym absolwentem:

 • Twoja zniżka w czesnym wyniesie 500 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów.
 • Jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Podyplomowe studium dla doktorantów

Liczba miesięcy nauki: 15
Liczba godzin: 164
Liczba zjazdów: 15
Zobacz program studiów

Wykładowcy

prof Wiesława Kapuścińska
dr hab Magdalena Szyszko
Marcin Żółtak
Prof. zw. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Pracownik naukowy z wieloletnim (52 lata) stażem, doświadczony dydaktyk i wychowawca młodej kadry. Twórca szkoły doktorskiej, w trakcie kariery naukowej wypromowała blisko 50 doktorów nauk ekonomicznych, przygotowała 7, a wsparła 25 habilitantów. Recenzentka 50 doktoratów, 18...

dr hab. Magdalena Szyszko

Makroekonomistka: tak o sobie myśli. Ekonomię jako sposób na satysfakcjonujące życie zawodowe wybrała na studiach. Droga do sukcesu zawodowego wiodła jednak przez naukę: od 2008 roku pracuje w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i zdobywa stopnie naukowe na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu...

Dr Marcin Żółtak

Pedagog z wykształcenia i zamiłowania. Od ponad dwudziestu lat pracuje jako konsultant rozwoju organizacji w podejściu OD (Organization Development), prowadząc projekty doradcze nastawione na wprowadzanie efektywnych zmian organizacyjnych i ich rozwój (doliczył się niemal 140 dla 10...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro rekrutacji studiów podyplomowych

Parter
Aleja Wojska Polskiego 128
70-491 Szczecin

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl
Tel.: 91 422 58 58

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00-17:00
 • so: 10:00-14:00
Pobierz stronę do PDF