Studia online

Studia w formule online (synchronicznie), bez względu na sytuację pandemiczną.  
 
Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

 

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Wyższych Szkół Bankowych z Poznania, Szczecina, Chorzowa i Warszawy  Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

Celem studiów jest rozwój i wzmocnienie kluczowych kompetencji poprzez nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie ekspansji zagranicznej. Studia dostarczą wiedzy potrzebnej do analizy rynków zagranicznych, opracowania strategii marketingowych na rynkach eksportowych, a także zapoznają ze sposobami realizacji transakcji w handlu zagranicznym, formami finansowania i rozliczeń. Absolwenci zdobędą także umiejętności podstaw prowadzenia negocjacji i zawierania umów handlowych, jak również wypełniania dokumentów handlowych.  

Dla kogo?

 • Pracownicy i właściciele firm rozwijających lub planujących rozwijać działalność na rynkach zagranicznych.

 • Osoby pragnące związać swoją karierę zawodową z rozwojem rynków zagranicznych.

 

Korzyści

 • Absolwenci poznają proces ekspansji zagranicznej, na który składa się m. in.: analiza rynku, zdobycie zagranicznego partnera biznesowego, zawarcie umowy międzynarodowej, organizacja spedycji, rozliczenie transakcji międzynarodowej. Nadto, absolwenci zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie wypełniania dokumentów handlowych, jak również korzystania z narzędzi Internetowych pomocnych w rozwoju eksportu takich jak portale B2B, Google Analytics, zagraniczna reklama internetowa czy też e-commerce.  
 • Ucz się od praktyków – wartością dodaną studiów jest możliwość uczenia się od praktyków – osób zajmujących się w swojej pracy zarówno opracowywaniem strategii, analiz rynkowych, jak również eksportowaniem swoich produktów na rynki na całym świecie. 
 • Spotkanie z menadżerem eksportu – eksport w praktyce – dobre praktyki eksportowe przekazane przez menadżera, którego codzienna praca polega na handlu w międzynarodowym środowisku.  

Co będzie efektem kształcenia:

Wiedza 

 • wykazuje się wiedzą na temat  metod i organizacji badań koniunktury i analiz rynkowych 

 • nabywa wiedzę za zakresu etapów planowania działań eksportowych 

 • nabywa wiedzę  na temat stosowania metod rozliczenia transakcji handlu zagranicznego oraz ubezpieczania transakcji eksportowych  

 • ugruntowuje wiedzę w zakresie prowadzenia negocjacji 

 • nabywa wiedzę z zakresu zewnętrznych źródeł finansowania działań eksportowych 

Umiejętności  

 • stosuje modele strategii eksportowej 

 • konstruuje i wybiera optymalne narzędzia analizy rynków zagranicznych  

 • zna zasady formułowania kontraktów handlu zagranicznego 

 • posiada umiejętność funkcjonowania i komunikowania się w różnorodnych środowiskach i społecznościach, w tym w otoczeniu międzynarodowym podczas negocjacji handlowych tj. w sytuacjach sprzeczności opinii i interesów  

 • potrafi zaproponować rozwiązania dla własnej organizacji w zakresie wchodzenia na rynki zagraniczne 

 • potrafi znaleźć zewnętrzne źródła finansowania działalności eksportowej i sporządzać wniosek 

Społeczne 

 • jest otwarty na współpracę i budowę relacji wewnątrzgrupowych, potrafi przyjmować w grupie różne role 

 • potrafi pracować samodzielnie i w zespole nad budową strategii/ analizą rynków/kanałami dystrybucji 

 • docenia różnorodność wśród innych ludzi, a podczas negocjacji pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i stereotypy – jest tolerancyjny i otwarty  

Jakie są szczególne warunki uczestnictwa?

 •  Warunkiem uczestnictwa jest podstawowa znajomość języka angielskiego.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 31 lipca
700 zł
taniej

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 700 zł: 
•    300 zł zniżki w czesnym rozliczane przez cały okres studiów 
•    400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś naszym absolwentem:

 • Twoja zniżka w czesnym wyniesie 500 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów.
 • Jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Menedżer ds eksportu 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 168
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Tomasz Lewandowski
Paweł Inerowicz
Dr Małgorzata Kośmicka
Sławomir Kośmicki
Tomasz Lewandowski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, od 2004 r. wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Chorzowie, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie funduszy UE; 17 letnie doświadczenie w zarządzaniu środkami UE w instytucjach wdrażajacych fundusze UE w...

Paweł Inerowicz

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada 20 letnie doświadczenie w sprzedaży, zarządzaniu sprzedażą, zarządzaniu ludźmi. Doświadczenie w handlu zagranicznym w firmach:  

 • Konimpex Sp. z o.o. (Konin): Dyrektor Handlowy,...
Dr Małgorzata Kośmicka

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu; certyfikowany trener i coach; posiada doświadczenie w sprzedaży, zarządzaniu sprzedażą, zarządzaniu ludźmi – doświadczenie w koncernie Roto Frank AG. Współpracuje zarówno z przedsiębiorstwami jak i...

Sławomir Kośmicki

Absolwent Politechniki Poznańskiej, studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie. Ukończył Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada ponad 30 letnie doświadczenie w sprzedaży,...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF