Program studiów

Program studiów podyplomowych dla kierunku Big Data. Inżynieria danych.

Liczba godzin: 182
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH
(40 godz.)
 • Wprowadzenie do baz danych.  

 • Relacyjne bazy danych.  

 • Projektowanie i normalizacja baz danych.  

 • Zarządzanie bazami danych.  

 • Język SQL, T-SQL.  

WPROWADZENIE DO HURTOWNI DANYCH
(40 godz.)
 • Architektura hurtowni danych.  

 • Proces ETL.  

 • Analityczne przetwarzanie OLAP.  

 • Warstwa metadanych.  

 • Język DAX.  

WARSTWA WIZUALIZACJI DANYCH
(30 godz.)
 • Microsoft PowerBI.  

 • Raporty SSRS.  

 • Inne oprogramowanie (Tableu, Qlickview, Qlick Sense, SAP Lumira, Knime).  

PROCES DEVELOPMENTU
(6 godz.)
 • Projektowanie rozwiązań.  

 • Development (kontrola wersji, code review).  

 • Testowanie.  

ANALIZA DANYCH
(40 godz.)
 • Wprowadzenie do analizy danych.  

 • Narzędzia wykorzystywane do analizy danych (MS Excel, PowerBI, Tableu, Clickview).  

 • Język R.  

 • Język Python.  

NARZĘDZIA BIG DATA 
(10 godz.)

Hadoop, Spark, Hive, Kafka, HBase  

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I USŁUGAMI
(16 godz.)
 • Zarządzanie projektami: Agile, Scrum, PRINCE2.  

 • Zarządzanie usługami: ITIL.  

Forma zaliczenia
Laptop
Projekt dyplomowy