Opis kierunku

Rosnące zagrożenia ekonomiczne i organizacyjne, wymagają od współczesnych organizacji stworzenia takiego systemu zarządzania i oceny ryzyka, który będzie spójny wewnętrznie i będzie wspomagał kierownictwo w podejmowaniu kluczowych decyzji. 

Dzięki tym studiom możesz zdobyć nowy, atrakcyjny zawód, a także wzmocnić swą pozycję na rynku pracy.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

  • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych WSB w Szczecinie 
  • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW
  • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów   Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html 
  • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem. *patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html

UWAGA !  Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA.

Co zyskujesz?

•    Będziesz przygotowany do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego, zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych, jak i w organizacjach prywatnych. Zapoznamy Cię z najnowszymi praktykami przeprowadzania audytu wewnętrznego, standardami audytu, w tym standardów IIA, zarządzania komórką audytu wewnętrznego, szacowania ryzyka organizacji oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

•    Główny nacisk w procesie dydaktycznym położony został na prezentacje praktycznych aspektów pracy audytora.

Po skończeniu studiów będziesz:
•    znał podstawowe regulacje prawne odnoszące się do audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej
•    wiedział, na czym polega istota, znaczenie i rola audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w organizacji,
•    potrafił identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym oceniać legalność, skuteczność i efektywność działania organizacji,
•    umiał w oparciu o analizę ryzyka działania organizacji, przygotować plan strategiczny i roczny audytu,
•    wiedział, jak przeprowadzić zadania doradcze i zapewniające zgodnie ze standardami profesjonalnej praktyki zawodu IIA,
•    potrafił gromadzić dokumentację i informacje dotyczące efektywności i skuteczności procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej;
•    opracować rekomendacje dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym

•   umiał sporządzić raport z zadania audytowego.

 

Dla kogo?

•    Studia adresowane są do osób, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają już doświadczenie w tym zakresie i chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia już dziś.

do 16 października
550 zł
taniej

Zapisując się do 16 października, zyskujesz 550 zł:

  • 300 zł dzięki zniżce w czesnym
  • 250 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej (wpłacasz 150 zł zamiast 400 zł).

Jeśli jesteś absolwentem WSB studiujesz 700 zł taniej, zyskujesz:

  • 300 zł zniżki w czesnym
  • 400 zł zniżki w opłacie wpisowej (wpisowe wynosi 0 zł).

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza:

 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11

Wykładowcy

Marek Jasztal
Olga Śliwkowska
Marek Jasztal

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadzorujący pion finansowo – logistyczny. Obszar odpowiedzialności dotyczy zarządzania 400 osobowym zespołem pracowników w zakresie realizacji budżetu, sprawozdawczości, zamówień publicznych, gospodarki transportowej,...

Olga Śliwkowska

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunku: prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz europeistyki – specjalizacja: zarządzanie projektami europejskimi na Wydziale Humanistycznym. Od 2011 roku związana z Akademią Sztuki w Szczecinie. W latach 2011-2012 asystent w Katedrze Prawa...

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.

Pobierz stronę do PDF