K  Balcerkiewicz
Katarzyna Balcerkiewicz

dyrektor Grupy Spotkanie, psycholog, trener I° Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, konsultant, absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu TROP

Prowadzi szkolenia i działania dla menadżerów i przedstawicieli handlowych od ponad 19 lat. Jest autorem wielu programów dla wyższej kadry zarządzającej. Ma ogromne doświadczenie w pracy z zespołami i organizacjami. Łączy wiedzę dotyczącą przywództwa z doświadczeniem w prowadzeniu własnej firmy szkoleniowej. Szkoliła pracowników działów sprzedaży i obsługi klientów, liderów, menedżerów, dyrektorów i prezesów. Prowadzi coachingi z członkami właścicielami firm rodzinnych i członków zarządów największych firm w Polsce. Od 2004 roku szkoli się w zakresie zastosowania Analizy Transakcyjnej w organizacjach, przygotowuje się do zdobycia Certyfikatu Analityka Transakcyjnego w dziedzinie organizacja w European Association for Transactional Analysis. 

Gosk J
Joanna Gosk

trener Grupy Spotkanie, coach, team coach, konsultant w organizacjach. Absolwentka psychologii na UAM w Poznaniu, Szkoły Trenerów Biznesu TROP. Certyfikowany Trener I° Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i jedyny w Polsce Certified Transactional Analyst in organisations.

Koncentruje się na warsztatowych i grupowych formach pracy, które pozwalają na testowanie i trenowanie nowych umiejętności. Posiada praktyczne doświadczenie w diagnozowaniu potrzeb oraz opracowywaniu, wdrażaniu strategii zmian w organizacjach oraz interweniowaniu w zespołach i moderowaniu ich pracy, szczególnie w sytuacjach trudnych. Zajmuje się również rozwojem umiejętności osobistych i zawodowych managerów, liderów i specjalistów. Pracuje także z zespołami rozproszonymi i pracującymi zdalnie, korzystając z metodyk zwinnych. Od 2007 roku poszerza swoją wiedzę i profesjonalny warsztat pod okiem trenerów i coachów, konsultantów w organizacjach m.in. z Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Węgier pracujących w nurcie Analizy Transakcyjnej.

J . Byczkowska
Justyna Byczkowska

trener Grupy Spotkanie, psycholog, trener I° Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, konsultant, nauczyciel akademicki, praktyk Analizy Transakcyjnej w obszarze organizacji.

Ma 9-letnie doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu programów szkoleniowych w obszarze umiejętności interpersonalnych w biznesie. Od 2007 roku szkoli się w zakresie zastosowania Analizy Transakcyjnej w organizacjach. Specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu kultur organizacyjnych firm, pomaga budować efektywne zespoły oraz wspiera je w przechodzeniu przez sytuacje konfliktowe i kryzysowe. Prowadzi szkolenia m.in. dla menadżerów, członków zarządu, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych programów rozwoju dla liderów z różnych branż. Obecnie rozpoczęła kolejny cykl swoich szkoleń zaawansowanych wspierających coachów i konsultantów pracujących z organizacjami, akredytowanych przez European Association for Transactional Analysis.

 

Elżbieta Stelmach
Elżbieta Stelmach

Trener biznesu z ponad 20 – letnim doświadczeniem, doradca zawodowy, coach kariery i kryzysowy, pedagog, przedsiębiorca, Partner i Trener FRIS®,  Praktyk Analizy Transakcyjnej, trener i facylitator Super Skills, konsultant FACET5, twórca Centrum Szkoleniowo-Rozwojowego Sapientia, które prowadzi od 1996r.  Współpracuje z uczelniami wyższymi jako trener/szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych, m.in. WSB, US, Akademia Morska oraz wykładowca studiów MBA Koźmińskie dla Akademii Leona Koźmińskiego. Pracuje w firmach z branż: IT, usługowych, produkcyjnych, handlowych, tworząc programy rozwojowe, budując strategie rozwoju pracowników i menedżerów, oraz kompetencje społeczne. Wśród jej klientów są również jednostki administracji publicznej, sądy, uczelnie oraz placówki oświatowe. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu efektywnej komunikacji, negocjacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, budowania i zarządzania zespołem, asertywności, analizy transakcyjnej w biznesie, stresu i wypalenia zawodowego, coachingu, dla kadry zarządzającej,  pracowników, urzędników, sędziów, nauczycieli, dyrektorów, uczniów, studentów. Współpracuje z uczelniami wyższymi jako wykładowca na studiach podyplomowych, m.in. WSB, US,  ALK MBA. Jest pomysłodawcą kierunku: Coaching i facylitacja w edukacji/ Coaching i facylitacja w biznesie, Akademia Rozwoju Osobistego, Doradztwo Zawodowe i Psychospołeczne, Organizacja i Zarządzanie w Oświacie. Pełniła na nich również rolę opiekuna merytorycznego, trenera, egzaminatora i superwizora. Posiada 16 – letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami i organizacjami w oświacie (dyrektor szkoły) oraz w branży turystycznej. Zajmuje się też diagnozowaniem potencjału i predyspozycji zawodowych młodzieży I dorosłych pomagając im kształtować drogę edukacyjną i zawodową. W ostatnich latach prowadziła szkolenia, doradztwo i consulting, m.in. dla: Kongsberg, Salony Jubilerskie Terpiłowski, Sklep internetowy MIRAT, inProjects, Werin, Technopark, Avida, Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski. Absolwentka Szkoły Analizy Transakcyjnej w Poznaniu, oraz uczestnik „Education via Autonomy”, część II szkoleń zaawansowanych i superwizji z zakresu  zastosowania Analizy Transakcyjnej. Ukończyła też Akademię Coachingu Kryzysowego,  Studia Podyplomowe „Coaching” na WSB w Poznaniu, „Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne” i „Psychologię w zarządzaniu” na UAM, „Socjoterapia i profilaktyka uzależnień” na US.