Studia online

Studia w formule online (asynchronicznie), bez względu na sytuację pandemiczną.  

Studiujesz z dowolnego miejsca na świecie, w wybranym przez siebie czasie (asynchronicznie), wystarczy tylko połączenie internetowe. Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki materiałom zamieszczanym na platformie Moodle, która zapewnia dostęp 24 h, 7 dni w tygodniu do wykładów, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń opracowanych przez zespół wykładowców – praktyków. 
 

Współczesny rynek jest pełen szans i wyzwań. Z jednej strony globalizacja i łatwość dotarcia do odbiorców na całym świecie. Z drugiej strony konkurencja, wysublimowane potrzeby klientów. Jedyny pewnik to zmienność. "Agile i SCRUM. Zwinne zarządzanie projektami" - to kierunek studiów podyplomowych, dzięki któremu dowiesz się w jaki sposób prowadzić prace projektowe by efektywnie dostarczać wartość swoim klientom i jednocześnie być w stanie dostosowywać się do ich zmieniających się potrzeb. Zarządzanie projektami jest dziedziną, którą na tym kierunku przedstawimy z dwóch perspektyw:   

 • W pierwszej części programu studiów uporządkowana i usystematyzowana zostanie Twoja wiedzy o klasycznym zarządzaniu projektami. Przedmioty takie jak: Podstawy zarządzania projektami, Zarządzanie cyklem życia projektu, Zarządzanie jakością w projekcie, Budżetowanie i finansowanie projektów, MS Project oraz Komunikacja, konflikty i negocjacje w projekcie przygotują Cię do funkcjonowania w roli Project Managera w klasycznym wydaniu.    
 • W drugiej części programu studiów natomiast zbudowana zostanie wiedza i rozwinięte umiejętności o zwinnym podejściu do zarządzania projektami. Nauczysz się kiedy korzystać ze zwinnych metod prowadzenia projektu, poznasz ich historię oraz zastosowania. Nowe metody prowadzenia projektów, to nie tylko inne nazewnictwo i sposób podejścia. To przede wszystkim nowy paradygmat współpracy biznesowej z klientami, oparty na częstym dostarczaniu wartościowych, użytecznych fragmentów produktu. Nauczysz się jak rozpocząć prowadzenie prac w oparciu o framework Scrum. Poznasz jego budowę: zdarzenia, artefakty, role i ich odpowiedzialność. Nauczysz się wykorzystywać artefakty Scrum do zarządzania zmianą.   

Obie perspektywy (klasyczna i zwinna) przygotują Cię do wyzwań Project Managera.   

Cel kierunku

 • Scharakteryzujesz wszystkie zagadnienia klasycznego podejścia do zarządzania projektami.   

 • Zastosujesz konkretne narzędzia wykorzystywane w klasycznym ujęciu zarządzania cyklem życia projektu, w tym np. harmonogram, budżet, schematy komunikacji z interesariuszami, kartę projektu, zmianę projektową.   

 • Wyjaśnisz ideę zwinności w wytwarzaniu i zarządzaniu produktami w zmiennym środowisku oraz zwinne metody zarządzania projektami, w tym Scrum.   

 • Scharakteryzujesz odpowiedzialności związane z wykorzystaniem Scrum, paradygmat przywództwa wpływający na pracę kreatywną i empiryczne metody zarządzania i nauki zespołu Scrum.   

 • Zastosujesz konkretne narzędzia zwinnego zarządzania projektami.   

Korzyści

 • Przygotowanie pozwalające rozpoczęcie pracy w roli Project Managera w ujęciu klasycznym.   

 • Przygotowanie pozwalające rozpoczęcie pracy w różnych rolach Scrum w podejściu zwinnym - Scrum Mastera, Product Ownera, Menedżera zarządzającego zespołami Scrum.   

 • Rozwiniesz swoje kompetencje.   

 • Będziesz w stanie wesprzeć strategię swojej organizacji poprzez zwinne podejście do zarządzania projektami.    

 • Będziesz w stanie usprawnić procesy swojej organizacji i usprawnić pracę ze swoimi klientami w podejściu zwinnym.   

 • Twoja organizacja zyska specjalistę od budowania wizji produktu i zbierania wymagań, budowania i zarządzania Product Backlogiem i Sprint Backlogiem, monitorowania postępu prac zespołów Scrumowych i wykorzystywania empirycznego procesu kontroli do rozwoju produktu i zespołu.   

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 31 lipca
700 zł
taniej

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 700 zł: 
•    300 zł zniżki w czesnym rozliczane przez cały okres studiów 
•    400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś naszym absolwentem:

 • Twoja zniżka w czesnym wyniesie 500 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów.
 • Jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Agile i scrum. Zwinne zarządzanie projektami  

Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Andrzej Zińczuk
Adam Michalczyk
Radosław Lont
Andrzej Zińczuk

Jest entuzjastą i gorącym zwolennikiem wykorzystywania metodyk zwinnych przy prowadzeniu projektów, szczególnie IT. W swojej karierze zawodowej pełnił role związane zarówno z procesem wytwarzania oprogramowania (deweloper i architekt), zarządzaniem rozwoju produktów (project manager...

Adam Michalczyk

Pasją Adama jest rozwój przywództwa w strukturach samoorganizujących się. Można sądzić, że to się wyklucza, jednak Adam głęboko wierzy, że przywództwo jest esencją samoorganizacji. Powtarza on często, że jego osobistym celem jest rozwijanie ludzi dookoła i osiąganie sukcesów,...

Radosław Lont

Scrum Master z wyboru, wcześniej lider i członek zespołów deweloperskich IT. Praktyk sensownych i efektywnych zmian na wszystkich poziomach organizacji. Pracował przy dużych projektach telekomunikacyjnych (przede wszystkim dla Ericsson), przedsięwzięciu startupowym SEQR (płatności...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF