Studia online

Studia w formule online (synchronicznie), bez względu na sytuację pandemiczną.  
 
Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

 

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Wyższych Szkół Bankowych z Poznania, Szczecina, Chorzowa i Warszawy  Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

Studentka z laptopem

Nauczysz się planować i zarządzać procesami zmiany polegającymi na przystosowaniu organizacji i pracowników do funkcjonowania w środowisku nowoczesnych technologii związanych z szeroko pojętą transformacją cyfrową. W czasach przyspieszającej cyfryzacji świata i wszechotaczających nowoczesnych technologii zarządzanie zmianą kultury organizacyjnej, a w szczególności ludzkiej strony zmiany, staje się krytycznym czynnikiem decydującym o powodzeniu każdego projektu technologicznego.  

Dowiesz się jak zaplanować i przeprowadzić adaptację firmy i pracowników do pracy po wdrożeniu nowoczesnych technologii zmieniających dotychczasowe zasady funkcjonowania i codziennej pracy. Nauczysz się zarządzać odpowiednią komunikacją na każdym poziomie organizacji, identyfikować ambasadorów zmiany, zarządzać motywacją i oporem użytkowników. Zapoznasz się z wiodącymi metodykami zarządzania zmianą i organizacje skupiające się na ludzkiej stronie zmiany, tj. ACMP (Association of Change Management Professionals), PROSCI, IOCMI (Innovation and Organizational Change Management Institute). Poznasz w praktyce narzędzia i techniki angażowania i motywowania użytkowników do udziału w procesie zmian organizacyjnych.   

Sprawdzisz swoje umiejętności w praktyce tworząc profesjonalny plan zarządzania zmianą.    

Co zyskujesz?

Zdobędziesz umiejętności i kwalifikacje menadżera zmiany potwierdzone certyfikatem nabycia kwalifikacji w zakresie Change Management wystawionym przez WSB.

Dla kogo?

  • menadżerowie wyższego i średniego szczebla zarządczego (zarząd, dyrektorzy); 

  • osoby pełniące w organizacji role menadżerów ds. zarządzania zmianą, mendażerów ds. transformacji cyfrowej, menadżerów ds. innowacji 

  • kierownicy projektów (Project Manager) i kierownicy programów (Program Manager) zainteresowani poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania zmianami organizacyjnymi i/lub zmianą roli na dedykowanych menadżerów zmiany (Change Manager) 

Antoni Pomykała

Zarządzanie procesem adaptacji i zmiany organizacyjnej w czasach gwałtownie przyspieszającej transformacji cyfrowej staje się jednym z krytycznych czynników decydujących o powodzeniu projektów technologicznych. Skuteczna realizacja projektów wdrożenia nowoczesnych technologii, przynajmniej z perspektywy metodyki zarządzania projektami, kończy się bardzo często złą oceną organizacji i brakiem przystosowania użytkowników do nowej rzeczywistości. Najczęściej jest to spowodowane brakiem odpowiedniej świadomości i zaangażowania pracowników organizacji w proces zmiany, a konkretniej brakiem odpowiedniej komunikacji i zarządzania ludzką stroną zmiany. Terminowa i udana realizacja wdrożenia nowoczesnych technologii, czy przeszkolenie użytkowników z nowych zasad i narzędzi codziennej pracy, nie oznacza bynajmniej sukcesu projektu, często oznacza natomiast naturalny opór i obawy przed zmianą ze strony pracowników. W efekcie udane terminowo i budżetowo wdrożenie nie oznacza wcale przystosowania kultury organizacyjnej do nowej rzeczywistości, a firma nie uzyskuje zakładanych korzyści biznesowych stanowiących często o decyzji inwestycyjnej przed rozpoczęciem projektu. Zarządzanie zmianą jako proces realizowany równolegle z zarządzaniem projektu pozwala na znaczące ograniczenie ryzyka projektowego oraz wielokrotne zwiększenie prawdopodobieństwo adaptacji organizacji do nowej rzeczywistości po zmianach. Studia na kierunku adaptacja i zarządzanie zmianą w procesach transformacji cyfrowej w WSB we Wrocławiu pozwalają nabyć praktyczną wiedzę i przygotowanie do jednego z kluczowych profili zawodowych przyszłości.

Antoni Pomykała

Dyrektor Działu Usług Cyfrowych Digital & Cloud Services, T-Systems Polska Sp. z o.o.

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 31 lipca
700 zł
taniej

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 700 zł: 
•    300 zł zniżki w czesnym rozliczane przez cały okres studiów 
•    400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś naszym absolwentem:

  • Twoja zniżka w czesnym wyniesie 500 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów.
  • Jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Adaptacja i zarządzanie zmianą w procesach transformacji cyfrowej 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Antoni Pomykała
Antoni Pomykała

Dyrektor Działu Usług Cyfrowych, Digital & Cloud Services, T-Systems Polska Sp. z o.o
Przedsiębiorca, ekspert w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych, doradca biznesowy w zakresie innowacji technologicznych i wielki entuzjasta transformacji cyfrowej. Doświadczenie jako...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF