Co zyskujesz studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w WSB?

  • Tok studiów nastawiony głównie na zdobycie praktycznych umiejętności uzupełniony o wizyty studyjne, praktyki oraz staże w instytucjach* pod nadzorem Kuratora Oświaty (*publicznych i niepublicznych)
  • Program przygotowany odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i rynku pracy oraz nowych standardów kształcenia nauczycieli.
MNiSW

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  • Aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii, ze szczególnym naciskiem na psychologię rozwojową
  • Wiedzę z metodyki kształcenia w grupach zróżnicowanych, w praktycznym ujęciu dostosowanym do potrzeb nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
  • Zyskujesz możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach i kursach oraz spotkaniach z ekspertami, dzięki którym nabędziesz praktycznych umiejętności
  • Będziesz brał udział w zajęciach wykładowych, warsztatowych i wizytach studyjnych.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

planowania, organizowania i realizacji działań edukacyjnych
wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
metod diagnozowania i organizowania pracy z grupami dzieci w różnym wieku
indywidualizowania działań edukacyjnych z dostosowaniem metody i treści do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka/ucznia

Program studiów

Moduły kształcenia ogólnego:

1. Filozofia z etyką

2. Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

3. Antropologia kulturowa

4. Podstawy socjologii

5. Podstawy pedagogiki

6. Socjologia edukacji

7. Umiejętności akademickie

8. Wprowadzenie do psychologii

9. Psychologia...

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski
Sylwia Olszewska
mgr Maria Twardowska
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie na kierunku pedagogika. Jest członkiem Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznań oraz członkiem Konwentu Godności Honorowych UAM, a także członkiem i wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Tytuł profesora zwyczajnego...

prof. dr hab. Jan Nikołajew

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie na kierunku pedagogika. Autor wielu artykułów, czasopism, monografii, publikacji naukowych. Wykładał na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku: Socjologia. Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie,...

dr Sylwia Olszewska

Jako trener związana z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu WE w Szczecinie od 2009r. Psycholog biznesu, trener, coach, terapeuta, doktorantka UG. Absolwentka uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie –...

dr Andrzej Kokiel

Prowadzi zajęcia na psychologii i pedagogice w Wyższej Szkole Bankowej. Jest opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii. Doktor nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Ukończył...

dr Katarzyna Szymańska

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie na kierunku pedagogika. Doktor nauk humanistycznych zainteresowana zwłaszcza procesami poznawczymi, filozofią umysłu oraz teoriami percepcji. Promuje idee neurodydaktyki, nauczania i uczenia się wykorzystującego wiedzę o mózgu i...

mgr Maria Twardowska

Doświadczony dydaktyk, pedagog, nauczyciel, doradca merytoryczny, szkoleniowiec. Zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli, jest autorem wielu programów edukacyjnych, koordynuje projekty oświatowe i wojewódzkie. Prowadziła liczne warsztaty i szkolenia z zakresu...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz praktyków i specjalistów w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Uczelnia współpracuje z wieloma placówkami oświatowymi. Studenci mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności w ramach działań Koła Naukowego Cogito.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF