Co zyskujesz studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w WSB?

Tok studiów nastawiony głównie na zdobycie praktycznych umiejętności uzupełniony o wizyty studyjne, praktyki oraz staże w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Program przygotowany odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i rynku pracy.

Aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii, ze szczególnym naciskiem na psychologię rozwojową oraz socjologię.

Zyskujesz możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach i kursach oraz spotkaniach z ekspertami, dzięki którym nabędziesz praktycznych umiejętności.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

planowania organizowania i realizacji działań edukacyjnych
wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
metod diagnozowania i organizowania pracy z grupami dzieci w różnym wieku
indywidualizowania działań edukacyjnych z dostosowaniem metody i treści do potrzeb oraz możliwości każdego dziecka/ucznia

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

  • Język obcy
  • Antropologia kulturowa
  • Socjologia edukacji
  • Etyka zawodowa nauczyciela
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Procesy związane z wychowaniem i kształceniem dzieci i uczniów 
  • Podstawy psychologii ogólnej
  • Psychologia rozwojowa i...
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski
prof. dr hab. Jan Nikołajew

Prof. dr hab. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (seminarium Pawła Rybickiego). Doktorat (Promotor: Ryszard Dyoniziak) na podstawie własnych badań empirycznych: Społeczność dalekomorskiego statku rybackiego. Habilitacja na podstawie monografii. Zawód rybaka dalekomorskiego....

dr Andrzej Kokiel

Psychoterapeuta
Jest doktorem nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Prowadzi zajęcia na Psychologii i Pedagogice w Wyższej Szkole Bankowej. Jest opiekunem merytorycznym Koła Naukowego...

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski

Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznań oraz członkiem Konwentu Godności Honorowych UAM, a także członkiem i wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Odbył kilka staży...

dr Michał Urbas

Od przeszło 10 lat zajmuje się procesami zachodzącymi we współczesnych środowisku lokalnym w ujęciu socjo-kulturowym. Wiele czasu poświęca na działalność społeczną na rzecz młodzieży akademickiej. Na zajęciach przede wszystkim stara się zaszczepić wśród studentów...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz praktyków i specjalistów w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Uczelnia współpracuje z wieloma placówkami oświatowymi. Studenci mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności w ramach kół naukowych.

Pobierz stronę do PDF