Program studiów

Przedmioty kierunkowe:

 • Język angielski
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium magisterskie
 • BHP
 • Egzamin semestralny
 • Gospodarka światowa
 • Koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne
 • Prawo gospodarcze
 • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • Rachunkowość zarządcza
 • Strategie marketingowe
 • Psychologia zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie zmianą i restrukturyzacja
 • Trening umiejętności kierowniczych