Program studiów

Przedmioty kierunkowe:

 • Język angielski
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium magisterskie
 • BHP
 • Egzamin semestralny
 • Gospodarka światowa
 • Koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne
 • Prawo gospodarcze
 • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • Rachunkowość zarządcza
 • Strategie marketingowe
 • Psychologia zarządzania
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie zmianą i restrukturyzacja
 • Trening umiejętności kierowniczych

Przedmioty kształcenia specjalnościowego:

 • Wprowadzenie do metodologii zarządzania usługami,
 • Strategia oraz projektowanie usług,
 • Projektowanie oraz modelowanie procesów biznesowych,
 • Wdrożenie usługi,
 • Podstawy zarządzania projektami,
 • Zarządzanie operacyjne usługami,
 • Zarządzanie jakością w usługach,
 • Komunikacja, konflikty i negocjacje w projekcie.