Co zyskujesz studiując psychologię w biznesie w WSB?

WSB

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie niestacjonarnej.
 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w soboty i niedziele. Dzięki temu z łatwością pogodzisz studia z pracą i życiem prywatnym.

 

Studia na tym kierunku realizujesz w sposób hybrydowy:

 • wykłady zrealizujesz online,
 • ćwiczenia w salach wykładowych.

W czasie jednego dnia odbywają się tylko zajęcia online albo tylko zajęcia na uczelni.

 • Na studiach zdobędziesz wiedzę, która pomoże Ci zostać ekspertem w negocjacjach, tworzeniu metod wpływania na konsumentów, analizowaniu ich zachowań, konstruowaniu trafnych przekazów reklamowych, a także w zakresie psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi i funkcjonowania pracowników w zespole i przedsiębiorstwie.
Opis kierunku
 • Zostaniesz specjalistą przygotowanym do budowania zgranych i zmotywowanych zespołów ludzi, pracujących dla osiągnięcia wspólnego celu, oraz zarządzania nimi.
 • To kierunek nie tylko dla przyszłych pracowników działów HR, ale także dla osób zainteresowanych stanowiskiem kierownika, menedżera czy lidera.
 • Wykładowcy to doświadczeni menedżerowie – praktycy biznesu, trenerzy . To właśnie oni prowadzą zajęcia na przedmiotach specjalnościowych.

Korzyści

Organizacja
Profi Biznes Group - partnerem kierunku
Uścisk dłoni
zawód pożądany na rynku pracy

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zarządzać ludźmi i zespołami, w tym właściwie dobierać kadry.
Rozumieć wpływ mechanizmów psychologicznych na postawy i zachowania.
Wykorzystać mechanizmy wywierania wpływu, w tym do skutecznych negocjacji i mediacji.
Rozumieć wpływ mechanizmów psychologicznych na procesy związane z postrzeganiem interpersonalnym.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Psychologia komunikacji, negocjacji i mediacji
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 435 zł
Psychologia menedżera
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 435 zł
Psychologia rozwoju osobistego
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 435 zł
Psychologia sprzedaży i marketingu
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 435 zł
Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 435 zł

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Podstawy psychologii i psychologii kryzysu
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zachowania dewiacyjne w organizacji
 • Koncepcje psychologiczne człowieka
 • Emocje i motywacje
 • Kogniwistyka
 • Wprowadzenie do socjologii
 • Wizerunek w biznesie
 • Podstawy ochrony własności intelektualnej
 • BHP
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna
 • Podstawy zarządzania
 • Zachowania organizacyjne
 • Podstawy informatyki
 • Ekonomia behawioralna
 • Etyka w badaniach naukowych
 • Socjologia procesów ekonomicznych
 • Statystyka
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Psychologiczne wywieranie wpływu
 • Metody efektywnego uczenia się
 • Język obcy
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Zarządzanie karierą
 • Psychologia pracy
 • Procesy poznawcze w podejmowaniu decyzji
 • Globalny rynek pracy
 • Etyka w biznesie
 • Psychologiczne aspekty zarządzania jakością
 • Podstawy marketingu
 • Cultural Differences
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa
 • Networking - sieci społeczne w biznesie
 • Strategie zarządzania marketingowego
 • Design Thinking
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki zawodowe
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia fakultatywne.
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Sylwia Olszewska
mgr Anna Rosiak
Marek Gliwny
dr Grażyna Gołębiowska
dr Sylwia Olszewska

Jako trener związana z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu WE w Szczecinie od 2009r. Psycholog biznesu, trener, coach, terapeuta, doktorantka UG. Absolwentka uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie –...

prof. dr hab. Jan Nikołajew

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie na kierunku pedagogika. Autor wielu artykułów, czasopism, monografii, publikacji naukowych. Wykładał na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku: Socjologia. Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie,...

mgr Anna Rosiak

Wykładowca w WSB na studiach I i II stopnia oraz opiekun kierunku „Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej". Absolwentka kierunku pedagogika, o specjalności doradztwo zawodowe i pedagogika pracy. Posiada certyfikat coacha ACC ICF, certyfikat coacha kryzysowego i coacha kryzysowego w...

Marek Gliwny

Specjalizuje się w praktycznym stosowaniu naukowej psychologii w biznesie. Ma za sobą wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w środowisku międzynarodowym. Jest dyplomowanym psychologiem i politologiem. Posiada tytuł MBA. Jako trener prowadzi projekty rozwojowe dla menedżerów i...

dr Andrzej Kokiel

Prowadzi zajęcia na psychologii i pedagogice w Wyższej Szkole Bankowej. Jest opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii. Doktor nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Ukończył...

mgr Robert Birnbach

Pomysłodawca i współautor narzędzia szkoleniowego  MANAGERIOUS, które jest kwintesencją obserwacji zachowań i działań ludzi w realnym świecie biznesu oraz własnych doświadczeń zawodowych. Trener biznesu.  Specjalista i praktyk w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania...

dr Grażyna Gołębiowska

Doktor nauk ekonomicznych. Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu od początku powołania Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. Prowadzi zajęcia z zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, nauki o organizacji i zachowań organizacyjnych. Jest wieloletnim wykładowcą...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro rekrutacji - studia I i II stopnia

Parter
Śniadeckich 3
70-224 Szczecin

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl
Tel.: 91 422 58 58

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00-17:00
 • so: 10:00-14:00
Pobierz stronę do PDF