Izabela WIlczewska
mgr Izabela Wilczewska

Wykładowca WSB, pełniąca również funkcję menedżera kierunku Marketing i Sprzedaż.  Specjalista z długoletnim doświadczeniem z zakresu public relations, marketingu, reklamy i psychologii. W życiu zawodowym i na zajęciach wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas studiów z public relations, psychologii społecznej i coachingu. Pomysłodawca, koordynator i realizator kampanii reklamowych i marketingowych, działań PR, eventów, konferencji, szkoleń z prezentacji, negocjacji i sprzedaży.

dr Andrzej Kokiel

Jest doktorem nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Prowadzi zajęcia na Psychologii i Pedagogice w Wyższej Szkole Bankowej. Jest opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii.  Ukończył czteroletnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiadającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie psychodynamicznym opartym na psychoanalizie Zygmunta Freuda. Doświadczenie terapeutyczne potwierdza wieloletnia praktyka oraz staż kliniczny zrealizowany w V Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Afektywnych szpitala „Zdroje”.
Zajmuje się w szczególności diagnozą, interwencją kryzysową i psychoterapią ukierunkowaną na młodzież i osoby dorosłe. Realizowana praktyka podlega systematycznej superwizji zgodnie z zasadami obowiązującymi w pracy terapeutycznej.

prof. dr hab. Jan Nikołajew

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie na kierunku pedagogika. Autor wielu artykułów, czasopism, monografii, publikacji naukowych. Wykładał na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku: Socjologia. Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, w latach 2000 – 2006. Ważniejsze publikacje: Badania socjologiczne nad ludźmi morza, Droga do zawodu marynarza, Społeczne problemy pracy na morzu, Zawód i praca w rybołówstwie dalekomorskim. Prof. dr hab. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (seminarium Pawła Rybickiego). Doktorat (Promotor: Ryszard Dyoniziak) na podstawie własnych badań empirycznych: Społeczność dalekomorskiego statku rybackiego. Habilitacja na podstawie monografii. Zawód rybaka dalekomorskiego. Zainteresowania badawcze: socjologia gospodarcza, negocjacje i kierowanie kadrami, zastosowania technik badawczych.

Tomasz Owsik-Kozłowski
Tomasz Owsik-Kozłowski

Tomasz Owsik-Kozłowski – magister filologii polskiej, rzecznik prasowy i specjalista ds. PR w Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. 

W trakcie studiów na Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczął współpracę z czasopismem „Przegląd Uniwersytecki” i portalem wSzczecinie.pl. Następnie został researcherem w szczecińskim oddziale TVN24, skąd przeszedł do Polskiego Radia Szczecin na stanowisko reportera redakcji informacji. W 2012 roku został rzecznikiem prasowym Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie oraz rozpoczął świadczenie usług z zakresu public relations w ramach własnej działalności gospodarczej. W kolejnych latach był kierownikiem biura prasowego finału regat The Tall Ships Races 2017, rzecznikiem prasowym miasta Szczecin ds. żeglarstwa i turystyki oraz specjalistą ds. PR w firmie home.pl. Przez 1,5 roku mieszkał i pracował w Szwajcarii. Finalnie swoje miejsce znalazł w Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, gdzie koordynuje działania z zakresu promocji, odpowiada za komunikację zewnętrzną spółki (także w Internecie) i kontakt z mediami. 

W prywatnym czasie czyta reportaże i podróżuje. Pasjonat dobrego jedzenia. 

dr Katarzyna Szymańska

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie na kierunku pedagogika. Doktor nauk humanistycznych zainteresowana zwłaszcza procesami poznawczymi, filozofią umysłu oraz teoriami percepcji. Promuje idee neurodydaktyki, nauczania i uczenia się wykorzystującego wiedzę o mózgu i procesach poznawczych. Uczestniczka wielu  interdyscyplinarnych projektów badawczych z zakresu kognitywistyki, m. in. na New York University, The City University of New York, Berlin School of Mind and Brain czy Central European University in Budapest. Od 2009 roku Sekretarz Redakcji renomowanego czasopisma filozoficznego „Analiza i Egzystencja”. Wykładowczyni akademicka z wieloletnim stażem, skupiona na jakości merytorycznej zajęć przy jednoczesnym utrzymaniu praktycznych aplikacji oraz wzbudzaniu pasji. Wieloletnia pracowniczka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli silnie zaangażowana w życie oświaty na Pomorzu Zachodnim. Certyfikowany SORE (Szkolny Organizator Rozwoju Oświaty). 

Prodziekan M.Różycka
dr Monika Różycka

Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Prowadzi wykłady i szkolenia. Doradca biznesowy. MBA. Ekspert w podnoszeniu zyskowności firm. Certyfikowany trener FinxS Sales Assessment Extended Tools Polska. Audytor wiodący ISO 9001. Specjalizuje się m.inn. w rekrutacji i diagnozowaniu poziomu kompetencji handlowców oraz pracowników sprzedaży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Od 15 lat pomaga przedsiębiorcom, menedżerom i trenerom:
•    Zwiększać dochody i rozwijać biznes
•    Zwiększać sprzedaż czyli sprzedawać więcej i lepiej
•    Zwiększać jakość obsługi klienta
•    Rekrutować wybitnych handlowców i sprzedawców
•    Wdrażać nowoczesne metody zarządzania
•    Sporządzać profesjonalny biznesplan i analizę opłacalności
•    Zwiększać efektywność pracowników, wzmacniać ich zaangażowanie i pasję
Posiada doświadczenie w realizacji z sukcesem projektów związanych z shadow auditing, reorganizacją czy restrukturyzacją. Opracowuje strategie rozwoju, biznesplany, badania i raporty dla firm oraz instytucji. Doradza mikro, małym, średnim i dużym firmom. Autorka monografii naukowych, publikacji i artykułów.

Marek Dylewski
Dr hab. Marek Dylewski

Profesor w Wyższej Szkole Bankowej. Prowadzi zajęcia przede wszystkim w zakresie podstaw finansów, finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych. Doświadczenie praktyczne związane z pracą w sektorze bankowym oraz w sektorze publicznym. Autor wielu publikacji, w tym monografii, artykułów, referatów i raportów. 

MRylski
dr inż. Michał Rylski

Adiunkt w WSB w Poznaniu, na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność: Innowacje w transporcie. Inżynier, logistyk oraz coach Noble Manhattan Coaching. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w kraju i za granicą, w zakresie logistyki i coachingu. Prowadzi sesje coachingowe oraz warsztaty z lepszego komunikowania się i większej motywacji do działania. Jego pasją jest towarzyszenie ludziom w rozwoju osobistym. Cechuje go łatwość nawiązywania kontaktów oraz zdolność rozumienia różnych punktów widzenia. W wolnym czasie lubi trenować koszykówkę i jeździć na skuterze.