Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Podstawy marketingu
 • Badania marketingowe
 • Zarządzanie marką
 • Nauka o organizacji
 • Podstawy finansów
 • Środki i techniki sprzedaży
 • Negocjacje w biznesie
 • Komunikacja marketingowa
 • Nowoczesne technologie w marketingu i sprzedaży
 • Psychologia marketingu i sprzedaży
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie jakością
 • Zachowania konsumentów
 • J. angielski fachowy / J. niemiecki fachowy - do wyboru
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy komunikacji
 • Podstawy psychologii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia informacyjna
 • Podstawy prawa
 • Podstawy zarządzania
 • Mikroekonomia
 • Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia fakultatywne
 • BHP