Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy,
 • Matematyka,
 • Ekonomia,
 • Prawo I,
 • Podstawy organizacji i zarządzania,
 • Nauki społeczne,
 • Informatyka w biznesie,
 • BHP,
 • Przygotowanie do rynku pracy,
 • Makrofinanse,
 • Teoretyczne podstawy finansów,
 • Systemy bankowe,
 • Rynki finansowe,
 • Finanse międzynarodowe,
 • Mikrofinanse,
 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Analiza finansowa,
 • Finanse publiczne,
 • Finanse gospodarstw domowych,
 • Rachunkowość,
 • Podstawy rachunkowości,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Rachunkowość podatkowa,
 • Prawo II,
 • Metody ilościowe,
 • Podstawy przedsiębiorczości,
 • Przedmioty specjalnościowe,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Praktyka zawodowa,
 • Praca dyplomowa.

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego:

 • Kredyty i gwarancje bankowe,
 • Marketing usług finansowych,
 • Regulacje prawne finansów i rachunkowości,
 • Zarządzanie ryzykiem w bankach komercyjnych,
 • Nowoczesne usługi finansowe,
 • Analiza techniczna i fundamentalna rynków finansowych,
 • Strategie konkurencji w bankowości,
 • Strategie walutowe w zarządzaniu portfelem finansowym,
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • Metody prognozowania finansowego,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Biznes plan,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • Usługi finansowe dla przedsiębiorstw,
 • Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej.