Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy,
 • BHP,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • WF (fakultet),
 • Przygotowanie do rynku pracy – warsztat,
 • Psychologia w biznesie,
 • Podstawy prawa,
 • Podstawy marketingu i badań market,
 • Przedsiębiorczość,
 • Podstawy ekonomii,
 • Podstawy zarządzania,
 • Matematyka I,
 • Matematyka II,
 • Negocjacje w biznesie,
 • Podstawy rachunkowości I finansów,
 • Prawo gospodarcze,
 • Statystyka i elementy badań operacyjnych,
 • Planowanie w biznesie,
 • Metodyka projektu dyplomowego,
 • Organizacja i ekonomika transportu,
 • Podstawy logistyki,
 • Współpraca w łańcuchu dostaw,
 • Towaroznawstwo,
 • Innowacje w łańcuchu dostaw,
 • Infrastruktura logistyczna,
 • Logistyka krajowa,
 • Normalizacja i zarządzanie jakością,
 • Ochrona środowiska w transporcie,
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy,
 • Systemy informatyczne w logistyce,
 • Logistyka zaopatrzenia,
 • Logistyka produkcji,
 • Logistyka dystrybucji,
 • Magazynowanie i zarządzanie zapasami,
 • Logistyka handlu elektronicznego,
 • Zarządzania projektami logistycznymi,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Praktyka zawodowa,
 • Projekt dyplomowy.

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego:

 • Giełdy i platformy logistyczne,
 • Informatyczna obsługa logistyki,
 • Telematyka w obsłudze procesów logistycznych,
 • Projektowanie wsparcia logistycznego,
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa,
 • Informatyczne wspomaganie logistyki,
 • Symulacja i optymalizacja procesów logistycznych,
 • Platformy przetargowe i systemy ofert.