Co zyskujesz studiując logistykę w WSB?

Specjalności w tym kierunku są dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich. Oznacza to, że poza promocjami wynikającymi z regulaminu promocji możesz zapłacić mniej za studia w WSB. 

Trwa rekrutacja uzupełniająca - zgłoszenia są przyjmowane poprzez zapis on-line i złożenie dokumentów w Biurze Rekrutacji do 12 listopada 2019 r. 

Nie zwlekaj z decyzją, bo liczba miejsc w każdym projekcie jest ograniczona. 

Dowiedz się więcej o zasadach rekrutacji.

Studiując na kierunkach dofinansowanych z EFS będziesz mógł uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach z obszarów m.in.:  

Załadunek pojazdów i zasad mocowania ładunków, Operator wózków jezdniowych, Przewóz ładunków nienormatywnych, Przewóz towarów niebezpiecznych ADR, Osoba zarządzająca transportem drogowym osób i rzeczy, Kompetencji zawodowych Przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy, Podstawy systemu SAP ERP.

Większość zajęć ma charakter praktyczny, co optymalnie przygotowuje cię do przyszłej pracy zawodowej.

Logistyka jest narzędziem tworzenia przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, jest też niezbędnym elementem w obszarze administracji na każdym jej szczeblu. Będziesz studiował na perspektywicznym kierunku.

Korzyści:

Promocja
Studia dofinansowane
Laptop
Zajęcia prowadzone w nowoczesnych pracowniach
Krawat
Praktyki zawodowe
Dyplom
Tytuł inżyniera

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Posługiwać się systemami RFID, PWSK QGUAR WMS, iNET, ORACLE ASFU
Zarządzać procesami i systemami logistycznymi, magazynem oraz organizacją dostaw.
Organizować struktury dystrybucji, usługi transportowe oraz transport intermodalny.
Przyjmować zlecenia spedycyjne.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Niestacjonarne Studia inżynierskie Dofinansowane Ostatnie miejsca
od 244 zł
Transport i usługi logistyczne
Niestacjonarne Studia inżynierskie Dofinansowane Ostatnie miejsca
od 244 zł

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy
 • BHP 
 • Ochrona własności intelektualnej
 • WF(fakultet)
 • Przygotowanie do rynku pracy
 • Psychologia w biznesie
 • Podstawy prawa
 • Podstawy marketingu i badań market.
 • Przedsiębiorczość
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.

Pobierz stronę do PDF