dr hab. Bożena Śmiałkowska
dr hab. Bożena Śmiałkowska

Doktor hab. nauk technicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na Politechnice Szczecińskiej oraz na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Poprzednio pełnione funkcje, m.in.: Prodziekan ds. Kształcenia, Kierownik Katedry Inżynierii Systemów Informatycznych, Członek Senatu ZUT, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, Prorektor ds. Kształcenia. Dorobek naukowy obejmujący 74 opublikowane pozycje, w tym 3 publikacje przed doktoratem, 56 publikacji po doktoracie oraz 15 publikacji po habilitacji. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują: modelowanie i identyfikacja zjawisk, procesów, systemów, metod inżynierii zintegrowanych systemów informatycznych, systemów baz i hurtowni danych, metody informatyzacji przedsiębiorstw i metody specyfikacji wymagań potrzeb informacyjno-decyzyjnych  firmy. Udział w wielu krajowych oraz międzynarodowych problemach badawczych i grantach, w tym np. w projekcie zintegrowanego systemu dla Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu oraz konferencjach naukowych, m.in. w Australii i Madrycie. Jest współautorką systemu Grafbaz realizowanego na potrzeby firmy Grafika w Tokyo. W 2001 roku zdobyła nagrodę “Srebrny Krzyż Zasługi”, a w 2010 roku “Medal Komisji Edukacji Narodowej”. Aktywna działaczka na rzecz dydaktyki w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych, programów kształcenia, przygotowywania wniosków i w wielu innych działaniach ukierunkowanych m.in. na jakość kształcenia.

Wojciech Sałabun
dr inż. Wojciech Sałabun

Wykładowca WSB w Szczecinie na kierunku Informatyka. Od 2012 roku zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu inteligentnego wspomagania decyzji oraz sztucznej inteligencji. Autor licznych prac naukowych z tego zakresu oraz kierownik prac projektów naukowych. Współpracuje aktywnie z otoczeniem biznesowym, a na zajęciach chętnie dzieli się zdobytym doświadczeniem. 

dr Dariusz Pielka

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Doktor nauk technicznych, naukowo działający w obszarach: sztuczna inteligencja, programowanie, zastosowania IT w technice,  dydaktyka techniki i informatyki, zastosowania IT w logistyce i transporcie. W swoim dorobku posiada liczne publikacje i opracowania praktycznych wdrożeń. Członek Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Posiada certyfikaty branżowe:  Certified Novell Administrator, Novell Academic Instruktor, Certyfikowany instalator sieci komputerowych. Od ponad 20 lat prowadzi działalność gospodarczą IT w zakresie: serwisu i supportu, wdrażania i obsługi systemów informatycznych, instalacji  i administracji sieci komputerowych.

Włodzimierz Zasadzki
dr Włodzimierz Zasadzki

Doktor nauk ekonomicznych i wieloletnim wykładowca szkół wyższych. Członek rad nadzorczych i zarządów, w tym również spółek giełdowych. Od 2008 r. związany z Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i ponad 30 opracowań konsultingowych na rzecz przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych i samorządowych. Od wielu lat związany również z praktyką gospodarczą, na takich stanowiskach jak m.in.: Burmistrz Międzyzdrojów, Skarbnik Powiatu Kamieńskiego.

dr J Lubomska
dr Jolanta Lubomska

Doktor nauk ekonomicznych oraz wykładowca akademicki z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując na uczelni publicznej, jak i na uczelniach niepublicznych oraz prowadząc szkolenia. Wyznaje zasadę nieustannego rozwoju. Z tego powodu podejmuje stale nowe wyzwania. Osiągnęła tytuł doktora nauk ekonomicznych. Zdobywała doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją zarówno w obszarach miękkich, jak i w obszarach twardych. Posiada również doświadczenie w praktyce gospodarczej. Zgromadziła obszerny dorobek publikacji w języku polskim i angielskim, w tym książek. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) Oddział w Szczecinie.