Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

 • Efektywnie wykorzystywać media interaktywne w komunikacji, 
 • programować aplikacje dla mediów interaktywnych. 
Opis specjalności
 • Stosować wiedzę o technikach informatycznych stosowanych do obróbki plików graficznych,  
 • programowania interfejsów użytkownika i aplikacji webowych.  
Opis specjalności
 • Stosować algorytmy do przetwarzania i wizualizacji danych,
 • poznasz podstawy programowania gier.
student laptop
 • Używać sztucznej inteligencji do realizacji grafiki cyfrowej, 
 • realizować projekty informatyczne.
multimedia
 • Posługiwać się urządzeniami i technikami multimedialnymi, 
 • poznasz zasady komunikowania się ułatwiające współpracę z firmami. 
Opis specjalności

Praca dla Ciebie:

 • Programista aplikacji webowych, 
 • specjalista UX,  
 • projektant interakcji, 
 • programista gier,  
 • programista front-end,  
 • programista grafiki,  
 • wsparcie informatyczne działów kreatywnych.  

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Specjalność adresowana jest do osób zorientowanych na wzmocnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji technologicznych. Do przedmiotów kierunkowych wprowadza dużą dozę wiedzy technologicznej powiązanej z projektowaniem i programowaniem aplikacji webowych, zarówno po stronie backendu jak i interfejsu użytkownika, elementy programowania grafiki 3d i interakcji w grach. Algorytmy sztucznej inteligencji i metody wizualizacji danych wzmacniają wymiar programistyczny i analityczny powiązany z grafiką cyfrową.   
 • W realizacji projektów możliwa jest współpraca z uczestnikami innych specjalności. Dochodzi tam do wymiany doświadczeń, budowania interdyscyplinarnych zespołów, które integrują osoby zorientowane technologicznie i artystycznie. Będzie to miało miejsce również na przedmiotach wspólnych, jeszcze przed wprowadzeniem podziału na specjalności. 
studentka przy laptopie

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Wprowadzenie do komunikacji społecznej
 • Podstawy marketingu i public relations 
 • Podstawy grafiki cyfrowej
 • Podstawy algorytmizacji
 • Podstawy kształtowania relacji społecznych i komunikacji w przestrzeni 
 • Psychofizjologia widzenia 
 • Nowe trendy w kulturze masowej i audiowizualnej oraz mediach społecznościowych  
 • Rysunek analogowy i malarstwo
 • Projektowanie graficzne znaków i symboli
 • Fotografia i obraz ruchomy 
 • BHP - sylabus
 • Psychologia i socjotechnika w komunikacji i  marketingu
 • Projektowanie przestrzeni multimedialnej w relacjach społecznych
 • Kody sensoryczne w komunikacji 
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac pojektowych
 • Podstawy programowania
 • Nowe trendy w mediach społecznościowych, komunikacji i sztuce cyfrowej II
 • Komiks i ilustracja w mediach
 • Rysunek cyfrowy i narzędzia informatyczne w grafice 
 • Eksperymentalna fotografia i obraz ruchomy
 • Projekt zespolowy 1
 • Język obcy (PDW)
 • Warsztaty audio i wideo
 • Pomiary biometryczne i oddziaływanie przekazu cyfrowego
 • Podstawy kompozycji dźwięku i obrazu 
 • Animacja studyjna analogowa i cyfrowa
 • Komunikacja werbalna w przekazie medialnym
 • Przekaz audio-video w komunikacji masowej
 • Eksperymentalny obraz i dźwięk
 • Media społecznościowe w komunikacji
 • Prawa autorskie i majątkowe w projektach medialnych
 • Projektowanie zorientowane na użytkownika
 • Projekt zespołowy  2
 • Język obcy (PDW)
 • Etyka w komunikacji medialnej
 • Zarządzanie projektem medialnym 
 • Grafika 3D w komunikacji 
 • Rynek pracy w grafice cyfrowej i multimediach 
 • Komercjalizacja produktów cyfrowych
 • Rzeczywistość wirtualna
 • Projekt zespołowy 3

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego:

 • Podstawy programowania systemów webowych 
 • Interfejsy użytkownika w systemach webowych 
 • Programowanie grafiki 3D 
 • Podstawy programowania gier  
 • Algorytmy i metody wizualizacji danych 
 • Sztuczna inteligencja w grafice cyfrowej. 
Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF