Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

 • Komunikować się za pomocą obrazu,  
 • integrować podstawy artystyczne z technikami cyfrowymi.  
Opis specjalności
 • Obsługiwać profesjonalne programy graficzne i multimedialne, 
 • tworzyć podstawowe grafiki dla gier. 
Opis specjalności
 • Realizować animacje i grafiki 3D, 
 • efektywnie używać narzędzi graficznych.
multimedia
 • Łączyć różne dziedziny ekspresji - od rysunku poprzez fotografię do video i multimediów, 
 • poznasz nowe kierunki tworzenia grafiki cyfrowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji  inspirowanej systemami biologicznymi. 
multimedia

Praca dla Ciebie:

 • Specjalista ds.zastosowania obrazu w komunikacji biznesowej i społecznej, 
 • specjalista ds.projektowania reklam w firmie mediowej, 
 • specjalista ds.projektowania grafiki dla gier, 
 • specjalista ds.zarządzania komunikacją wizualną, 
 • specjalista ds. reklamy w agencji mediowej, 
 • twórca plakatów i innych nośników informacji, 
 • specjalista ds. retuszu cyfrowego, 
 • kreator treści cyfrowych dla video blogów, 
 • fotograf specjalistyczny: produktowy, modowy, reporter. 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Podążając ścieżkami tej specjalności, nauczysz się nie tylko pracować z grafiką cyfrową i tradycyjną, ale także stosować proces projektowy: rozumieć oczekiwania odbiorcy, przekładać je na właściwe rozwiązania.
 • Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych kreacją, projektowaniem i wytwarzaniem treści cyfrowych. Warsztat kierunkowy jest wzmacniany wiedzą powiązaną z grafiką cyfrową dla systemów webowych, projektowaniem i wykorzystaniem form 3D w komunikacji, projektowaniem treści cyfrowych dla gier, technikami sensorycznej i wizualnej reprezentacji danych, a także nowymi kierunkami grafiki cyfrowej i włączeniem do procesu wytwarzania grafiki sztucznej inteligencji.
 • W realizacji projektów możliwa jest współpraca z uczestnikami innych specjalności. Dochodzi tam do wymiany doświadczeń, budowania interdyscyplinarnych zespołów, które integrują osoby zorientowane technologicznie i artystycznie. Będzie to miało miejsce również na przedmiotach wspólnych, jeszcze przed wprowadzeniem podziału na specjalności. 
Opis specjalności

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Wprowadzenie do komunikacji społecznej
 • Podstawy marketingu i public relations 
 • Podstawy grafiki cyfrowej
 • Podstawy algorytmizacji
 • Podstawy kształtowania relacji społecznych i komunikacji w przestrzeni 
 • Psychofizjologia widzenia 
 • Nowe trendy w kulturze masowej i audiowizualnej oraz mediach społecznościowych  
 • Rysunek analogowy i malarstwo
 • Projektowanie graficzne znaków i symboli
 • Fotografia i obraz ruchomy 
 • BHP - sylabus
 • Psychologia i socjotechnika w komunikacji i  marketingu
 • Projektowanie przestrzeni multimedialnej w relacjach społecznych
 • Kody sensoryczne w komunikacji 
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac pojektowych
 • Podstawy programowania
 • Nowe trendy w mediach społecznościowych, komunikacji i sztuce cyfrowej II
 • Komiks i ilustracja w mediach
 • Rysunek cyfrowy i narzędzia informatyczne w grafice 
 • Eksperymentalna fotografia i obraz ruchomy
 • Projekt zespolowy 1
 • Język obcy (PDW)
 • Warsztaty audio i wideo
 • Pomiary biometryczne i oddziaływanie przekazu cyfrowego
 • Podstawy kompozycji dźwięku i obrazu 
 • Animacja studyjna analogowa i cyfrowa
 • Komunikacja werbalna w przekazie medialnym
 • Przekaz audio-video w komunikacji masowej
 • Eksperymentalny obraz i dźwięk
 • Media społecznościowe w komunikacji
 • Prawa autorskie i majątkowe w projektach medialnych
 • Projektowanie zorientowane na użytkownika
 • Projekt zespołowy  2
 • Język obcy (PDW)
 • Etyka w komunikacji medialnej
 • Zarządzanie projektem medialnym 
 • Grafika 3D w komunikacji 
 • Rynek pracy w grafice cyfrowej i multimediach 
 • Komercjalizacja produktów cyfrowych
 • Rzeczywistość wirtualna
 • Projekt zespołowy 3

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego:

 • Animacje graficzne dla systemów internetowych 
 • Grafika koncepcyjna dla gier 
 • Sensoryczna i wizualna reprezentacja danych 
 • Obraz i dźwięk w systemach immersyjnych oraz sieciowych 
 • Formy 3d w komunikacji 
 • Sztuczna inteligencja i systemy biologiczne  w sztuce.
Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF