Czego nauczysz się wybierając tą specjalność?

 • Dowiesz się jak funkcjonuje i jak zorganizowany jest rynek ubezpieczeń.
 • Zdobędziesz niezbędne informacje na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego (sfera zarządzania finansami i aspekty organizacyjne).
 • Poznasz tajniki powiązania sektora ubezpieczeń z pozostałymi sektorami systemu finansowego (możliwości zastosowania ubezpieczeń w przedsiębiorstwach i bankowości).
Opis specjalności

Praca dla Ciebie:

 • Specjalista w zakładzie ubezpieczeń i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
 • Specjalista w sektorze pośrednictwa ubezpieczeniowego – możliwość ubiegania się o licencję niezbędną do prowadzenia działalności agencyjnej lub brokerskiej,
 • Specjalista w organach związanych z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń (np. nadzór ubezpieczeniowy),
 • Specjalista w instytucjach związanych z ubezpieczeniami społecznymi i powszechnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi,
 • Specjalista w przedsiębiorstwie spoza sektora ubezpieczeń – jako osoba odpowiedzialna za sferę zarządzania ryzykiem i decyzje związane z opracowywaniem i obsługą programów ubezpieczeń.

 

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy prawa
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy psychologii
 • BHP
 • Matematyka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Ekonomia behawioralna
 • Zarządzanie projektami
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Informatyka w biznesie
 • Prawo II
 • Elementy socjologii
 • Metody efektywnego uczenia się
 • Język obcy
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Finanse behawioralne
 • Ecology and Environmental Protection
 • Competitiveness in financial sector
 • Statystyka i elementy badań operacyjnych
 • Przygotowanie do rynku pracy

Makrofinanse

 • Podstawy finansów
 • Finanse publiczne
 • Systemy bankowe
 • Rynki finansowe
 • Finanse międzynarodowe

Mikrofinanse

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa
 • Finanse gospodarstw domowych

Rachunkowość

 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia fakultatywne.

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego:

 • Regulacje prawne finansów i rachunkowości
 • Biznesplan
 • Marketing usług ubezpieczeniowych
 • Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej
 • Marketing usług finansowych
 • Prowadzenie rozliczeń mikroprzedsiębiorstwa z zastosowaniem oprogramowania
 • Metody prognozowania finansowego
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze ubezpieczeń
 • Analiza techniczna i fundamentalna rynków finansowych
 • Funkcjonowanie Zakładów Ubezpieczeń
 • Analiza rynku ubezpieczeń gospodarczych
 • Zasady wykonywania zawodu doradcy i analityka ubezpieczeniowego
 • Zarządzanie ryzykiem.
Zobacz program studiów

Wykładowcy

prof. Flejterski
Lubomska
WSB
dr Zasadzki
Prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Wykładowca, prof.zwyczajny na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie WSB w Poznaniu. W latach 1991-1999 menedżer w trzech bankach komercyjnych (PEKAO SA, BIG SA, Bank Austria Creditanstalt SA),  w latach 1999-2005 prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US ds.nauki. Promotor wielu...

dr Marek Czyż

Doktor nauk ekonomicznych. Od wielu lat wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Obecnie jest wiceprezesem zarządu w Grupa Azoty Polyolefins S.A. Wcześniej pracował jako zastępca dyrektora ds. ekonomicznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o....

dr Jolanta Lubomska

Doktor nauk ekonomicznych oraz wykładowca akademicki z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując na uczelni publicznej, jak i na uczelniach niepublicznych oraz prowadząc szkolenia. Wyznaje zasadę nieustannego rozwoju. Z tego powodu podejmuje stale nowe wyzwania....

dr Rafał Koczkodaj

Doktor nauk ekonomicznych w specjalności Bankowość i Badania Operacyjne. Jest wykładowcą studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, gdzie prowadzi moduł Systemy Wspomagania Decyzyjnego. Doświadczenie praktyczne zdobył dzięki ponad 20-letniej pracy w systemie bankowym,...

dr Włodzimierz Zasadzki

Doktor nauk ekonomicznych i wieloletnim wykładowca szkół wyższych. Członek rad nadzorczych i zarządów, w tym również spółek giełdowych. Od 2008 r. związany z Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF