Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

Otrzymasz wiedzę z zakresu:

 • pracowniczych i niepracowniczych form zatrudnienia,
 • ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • ustalania i naliczania wynagrodzenia za pracę,
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • rozliczania deklaracji,
 • sporządzania listy płac,
 • określania zobowiązań pracodawcy z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników.
   
Opis kierunku

Masz możliwość wyboru pomiędzy studiami stacjonarnymi, niestacjonarnymi i hybrydowymi. Jeżeli wybierzesz zajęcia w formule hybrydowej, wówczas zjazdy odbywają się naprzemiennie: na uczelni, abyś mógł lepiej poznać swoją grupę i uczelnię, oraz online w czasie rzeczywistym, na platformie MS Teams (synchronicznie). Jeśli będziesz chciał studiować niestacjonarnie/stacjonarnie to nową wiedzę i umiejętności zdobędziesz na uczelni zgodnie z harmonogramem zajęć. Sam wybierasz, która forma studiowania będzie dla Ciebie korzystniejsza. 

Opis kierunku

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy prawa
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy psychologii
 • BHP
 • Matematyka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Ekonomia behawioralna
 • Zarządzanie projektami
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Informatyka w biznesie
 • Prawo II
 • Elementy socjologii
 • Metody efektywnego uczenia się
 • Język obcy
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Finanse behawioralne
 • Ecology and Environmental Protection
 • Competitiveness in financial sector
 • Statystyka i elementy badań operacyjnych
 • Przygotowanie do rynku pracy

Makrofinanse

 • Podstawy finansów
 • Finanse publiczne
 • Systemy bankowe
 • Rynki finansowe
 • Finanse międzynarodowe

Mikrofinanse

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa
 • Finanse gospodarstw domowych

Rachunkowość

 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia fakultatywne.

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego:

 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Prawo  pracy
 • Regulacje prawne finansów i rachunkowości
 • Biznesplan
 • Ewidencja wynagrodzeń
 • Ochrona danych osobowych
 • Rozliczenia kadrowo-płacowe
 • Kontrola skarbowo-podatkowa
 • Polityka podatkowa przedsiębiorcy
 • Kontrola finansowo-ksiegowa
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Rozliczenia publiczno-prawne
 • Controlling i audyt wewnętrzny
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Rozliczanie płac w programie PŁATNIK.
Zobacz program studiów

Wykładowcy

prof. Flejterski
Lubomska
WSB
dr Zasadzki
Prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Wykładowca, prof.zwyczajny na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie WSB w Poznaniu. W latach 1991-1999 menedżer w trzech bankach komercyjnych (PEKAO SA, BIG SA, Bank Austria Creditanstalt SA),  w latach 1999-2005 prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US ds.nauki. Promotor wielu...

dr Marek Czyż

Doktor nauk ekonomicznych. Od wielu lat wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Obecnie jest wiceprezesem zarządu w Grupa Azoty Polyolefins S.A. Wcześniej pracował jako zastępca dyrektora ds. ekonomicznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o....

dr Jolanta Lubomska

Doktor nauk ekonomicznych oraz wykładowca akademicki z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując na uczelni publicznej, jak i na uczelniach niepublicznych oraz prowadząc szkolenia. Wyznaje zasadę nieustannego rozwoju. Z tego powodu podejmuje stale nowe wyzwania....

dr Rafał Koczkodaj

Doktor nauk ekonomicznych w specjalności Bankowość i Badania Operacyjne. Jest wykładowcą studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, gdzie prowadzi moduł Systemy Wspomagania Decyzyjnego. Doświadczenie praktyczne zdobył dzięki ponad 20-letniej pracy w systemie bankowym,...

dr Włodzimierz Zasadzki

Doktor nauk ekonomicznych i wieloletnim wykładowca szkół wyższych. Członek rad nadzorczych i zarządów, w tym również spółek giełdowych. Od 2008 r. związany z Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro rekrutacji - studia I i II stopnia

Parter
Śniadeckich 3
70-224 Szczecin

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl
Tel.: 91 422 58 58

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00-17:00
 • so: 10:00-14:00
Pobierz stronę do PDF