Czego nauczysz się wybierając tą specjalność?

 • Zapoznasz się z kompleksową wiedzą dotyczącą ochrony danych osobowych wg nowych przepisów RODO.
 • Nauczysz się posługiwać wybranymi narzędziami informatycznymi, metodami i procedurami, wspierającymi system ochrony informacji.
 • Nauczysz się jak w sposób profesjonalny działać w zakresie stanowiska inspektora ochrony danych osobowych (IODO).
 • Dowiesz się, jak krok po kroku zbudować system ochrony danych osobowych w organizacji oraz prowadzić rejestry danych.
 • Zdobędziesz umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu ochrony informacji niejawnych. 
 • Dowiesz się, jak skutecznie zabezpieczyć systemy informatyczne przed zagrożeniami.
Opis kierunku

Praca dla Ciebie:

 • Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w administracji publicznej i jednostkach komercyjnych,
 • analityk ds. ryzyka i bezpieczeństwa informacji,
 • specjalista ds. bezpieczeństwa informacji.

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Kryminologia
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy prawa
 • Wiedza o państwie i prawie 
 • Podstawy zarządzania
 • BHP
 • Rola i zadania poszczególnych służb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
 • Negocjacje i komunikacja społeczna
 • Wiktymologia
 • Technologie informatyczne
 • Prawo konstytucyjne
 • Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrzengo 
 • Ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów
 • Nauka o administracji
 • Metody efektywnego uczenia sią
 • Systemy polityczne i ekonomiczne państw
 • Kryminalistyka
 • Taktyka i technika interwencji 
 • Obrona cywilna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo cywilne
 • Ruchy społeczne i polityczne
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Język obcy
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo karne
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Socjologia z elementami socjotechniki
 • Kierowanie zespołem 
 • Cultural Differences
 • Bezpieczeństwo społeczne 
 • Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa RP 
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych 
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Podstawy prewencji
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Zamówienia publiczne
 • Przedmioty specjalnościowe 
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia fakultatywne.

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego:

 • Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych
 • System ochrony danych osobowych
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Prawne aspekty ochrony i dokumentacji ochrony danych osobowych
 • Zadania pełnomocnika ochrony niejawnej w organizacji
 • Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych.
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Krzysztof Wawrzycki
Zbigniew Małecki
dr Zasadzki
Krzysztof Wawrzycki

Absolwent Wydziału Planowania i Finansowania Gospodarki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na
kierunku Kryminalistyka. Oficer dyplomowany Policji w stopniu nadkomisarza Policji – obecnie w stanie spoczynku. W Policji służył 28 lat, z czego 28 w pionie...

Zbigniew Małecki

Absolwent Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na kierunku Administracja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, ze specjalizacją kryminalną. Oficer dyplomowany Policji w stopniu podinspektora Policji –...

dr Włodzimierz Zasadzki

Doktor nauk ekonomicznych i wieloletnim wykładowca szkół wyższych. Członek rad nadzorczych i zarządów, w tym również spółek giełdowych. Od 2008 r. związany z Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i...

dr Andrzej Kokiel

Jest doktorem nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Prowadzi zajęcia na Psychologii i Pedagogice w Wyższej Szkole Bankowej. Jest opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii....

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF