dr hab. Mieczysław Koziński
dr hab. Mieczysław Koziński

Doktor hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Doświadczenie zdobywał pracując jako wykładowca na uczelniach publicznych oraz niepublicznych, gdzie nauczał przedmiotów związanych z bezpieczeństwem państwa. Założyciel fundacji PRO POMERANIA - organizacji porządku publicznego działającej na rzecz obronności kraju, w której jest Prezesem Zarządu. Obejmował stanowisko Kierownika Katedry Cybernetyki i Inżynierii Bezpieczeństwa Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej. Brał udział w opracowaniu programu nowego kierunku - inżynierii cyberprzestrzeni. Promotor ponad czterdziestu prac magisterskich, około stu licencjatów oraz promotor pomocniczy kilku prac doktorskich. Autor i współautor oraz redaktor naukowy wielu opracowań zbiorowych, katalogów i dokumentacji prac badawczych publikowanych w czasopismach krajowych i międzynarodowych, a także dziesięciu zwartych publikacji książkowych z zakresu bezpieczeństwa, trzech skryptów dla słuchaczy Akademii Obrony Narodowej i około pięćdziesięciu artykułów naukowych. 

Krzysztof Wawrzycki

Absolwent Wydziału Planowania i Finansowania Gospodarki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na
kierunku Kryminalistyka. Oficer dyplomowany Policji w stopniu nadkomisarza Policji – obecnie w stanie spoczynku. W Policji służył 28 lat, z czego 28 w pionie kryminalnym. Wieloletni pracownik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie – biegły z zakresu daktyloskopii i koordynator Pionu Techniki Kryminalistycznej KWP w Szczecinie, funkcjonariusz zespołu ds. nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi w Wydziale Dochodzeniowo-śledczym KWP w Szczecinie. Obecnie wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

Zbigniew Małecki

Absolwent Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na kierunku Administracja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, ze specjalizacją kryminalną. Oficer dyplomowany Policji w stopniu podinspektora Policji – obecnie w stanie spoczynku. Przez kilka lat był Komendantem Komisariatu. W Policji służył 28 lat, z czego 20 w pionie kryminalnym. Ponadto jest byłym pracownikiem dydaktycznym Szkoły Policji w Pile,  autorem tekstów i publikacji zawodowych poświęconych współpracy samorządu terytorialnego z Policją w zakresie administrowania bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Obecnie wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

Włodzimierz Zasadzki
dr Włodzimierz Zasadzki

Doktor nauk ekonomicznych i wieloletnim wykładowca szkół wyższych. Członek rad nadzorczych i zarządów, w tym również spółek giełdowych. Od 2008 r. związany z Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i ponad 30 opracowań konsultingowych na rzecz przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych i samorządowych. Od wielu lat związany również z praktyką gospodarczą, na takich stanowiskach jak m.in.: Burmistrz Międzyzdrojów, Skarbnik Powiatu Kamieńskiego.

dr Andrzej Kokiel

Prowadzi zajęcia na psychologii i pedagogice w Wyższej Szkole Bankowej. Jest opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Psychoterapii. Doktor nauk humanistycznych. W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce wartości mieszczących się w strukturze osobowości człowieka. Ukończył czteroletnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym posiadającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w nurcie psychodynamicznym opartym na psychoanalizie Zygmunta Freuda. Doświadczenie terapeutyczne potwierdza wieloletnia praktyka oraz staż kliniczny zrealizowany w V Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Afektywnych szpitala „Zdroje”.
Zajmuje się w szczególności diagnozą, interwencją kryzysową i psychoterapią ukierunkowaną na młodzież i osoby dorosłe. Realizowana praktyka podlega systematycznej superwizji zgodnie z zasadami obowiązującymi w pracy terapeutycznej.